Sijoitustoiminta

Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa

Työeläkevakuuttajana meillä on merkittävä yhteiskunnallinen vastuu tulevien eläkkeiden turvaajana. Huolehdimme sijoitustoiminnassamme taloudellisten, eläkevarojen turvaamiseen tähtäävien seikkojen lisäksi mm. siitä, että sijoituspäätöksemme ovat myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

Hallinnoimme noin 2,9 miljardin euron (31.12.2016) arvoista sijoitussalkkua. Yhtiön sijoitukset koostuvat korkosijoituksista (lainasaamiset, joukkovelkakirjalainat sekä muut rahoitusmarkkinavälineet ja -talletukset), osakesijoituksista, kiinteistösijoituksista ja muista sijoituksista.

Kiinteistöillä on perinteisesti ollut iso rooli salkussamme. Kiinteistösijoitusten pääpaino on Helsingin seudulla, mutta merkittäviä sijoituksia on myös mm. Turussa.