Sijoitustoiminta

Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa

Työeläkevakuuttajana meillä on merkittävä yhteiskunnallinen vastuu tulevien eläkkeiden turvaajana. Sijoituspäätöksiämme ohjaa tuottavuuden ja turvaavuuden periaate. Teemme parhaamme, että sijoituskohteemme olisivat vastuullisia.

Hallinnoimme noin 3,3 miljardin euron (31.3.2020) arvoista sijoitussalkkua. Yhtiön sijoitukset koostuvat korkosijoituksista (lainasaamiset, joukkovelkakirjalainat sekä muut rahoitusmarkkinavälineet ja -talletukset), osakesijoituksista, kiinteistösijoituksista ja muista sijoituksista.

Kiinteistösijoitusten pääpaino on Helsingin seudulla, mutta merkittäviä sijoituksia on myös mm. Turussa.