Vastuullinen sijoitustoiminta

Me Veritaksessa uskomme vastuullisuuden olevan kokonaisvaltaista ja koskevan kaikkea tekemistämme.

Vastuullisuuden tulisi laaja-alaisesti ottaa kantaa ihmisten ja planeetan hyvinvointiin edistämällä pitkäjänteistä tasa-arvoa ja luonnon kanssa harmoniassa olevaa tasapainoista yhteiskuntaa. Eläkejärjestelmä ja sen laadukas järjestäminen ovat itsessään osa vastuullista toimintaa.

Otamme työeläkesijoittajina vastuumme vakavasti toimimalla itse vastuullisesti ja kehottamalla sijoituskohteitamme samaan.

Toiminnan, johon sijoitamme, tulee olla ammattimaista ja edunsaajiemme etujen mukaista. Vältämme intressiristiriitoja, otamme sijoitustoiminnassamme huomioon vastuullisuusasiat kokonaisvaltaisesti ja punnitsemme niitä tapauskohtaisesti.

Pyrimme toiminnallamme vahvistamaan rahoitusmarkkinoiden vakaata toimintaa.

Noudatamme sijoituskohteiden vastuullisuuden arvioimisessa sijoitus- ja omistajapolitiikan periaatteita.

Vastuullisen sijoittamisen sitoumuksia

Olemme  allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). UNPRI on YK:n tukema kansainvälisten sijoittajien verkosto, jonka jäsenet pyrkivät yhdessä edistämään vastuullista sijoittamista.

Tämän lisäksi olemme allekirjoittaneet UNEP:n ja PRI:n aloitteen ”Fiduciary Duty in the 21st Century”.