Tuloskatsaukset ja -raportit

Jos kaipaat lähempiä tietoja tuloksestamme ota yhteyttä viestintäämme.

Tuloskatsaus 1-3/2020 (pdf)
Tiedote: Koronakriisi kuritti sijoitustuottoja, vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla (27.4.2020)

2019

Tilinpäätöskatsaus 2019 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2019 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2019 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2019 (pdf)  

2018

Tilinpäätöskatsaus 2018 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2018 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2018 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2018 (pdf)  

2017

Tilinpäätöskatsaus 2017
Tuloskatsaus 1-9/2017 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2017 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2017 (pdf)

2016

Tuloskatsaus 1-12/2016 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2016 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2016 (pdf)
Sijoitustoiminnan avainlukutalukot 1-6/2016 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2016 (pdf)

2015

Tuloskatsaus 1-12/2015 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2015 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2015 (pdf)
Sijoitustoiminnan avainlukutalukot 1-6/2015 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2015 (pdf)

2014

Tuloskatsaus 1-12/2014 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2014 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2014 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2014 (pdf)

2009-2013

Tuloskatsaus 1-12/2013 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2013 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2013 (pdf)
Sijoitusjakauma ja -tuotot 1-6/2013 Finanssivalvonnan määräysten mukaan jaoteltuna (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2013 (pdf)
Tuloskatsaus 1-12/2012 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2012 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2012 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2012 (pdf)
Tuloskatsaus 1-12/2011 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2011 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2011 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2011 (pdf)
Tuloskatsaus 1-12/2010 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2010 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2010 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2010 (pdf)
Tuloskatsaus 1-12/2009 (pdf)
Tuloskatsaus 1-9/2009 (pdf)
Tuloskatsaus 1-6/2009 (pdf)
Tuloskatsaus 1-3/2009 (pdf)

Lukujen määritelmiä

Kokonaistulos = Vakuutustoiminnan tulos + sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin + hoitokustannustulos

Toimintapääoma = Toimintapääoma poistui käsitteenä vuodesta 2013 alkaen jolloin vakavaraisuuspääoma korvasi toimintapääoman eläkeyhtiöiden vakavaraisuusmittarina. Toimintapääomalla tarkoitetaan yhtiön käypiin arvoihin arvostettujen varojen ja vastuiden erotusta. Toimintapääoma on tarkoitettu sijoitustoiminnan riskien tasaamiseen.

Vakavaraisuusaste = Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusrajan laskennassa käytetty vastuuvelka

Vakavaraisuuspääoma = Vakavaraisuuspääoma korvasi toimintapääoman eläkeyhtiöiden vakavaraisuusmittarina vuoden 2013 alusta alkaen. Vakavaraisuuspääoma sisältää aikaisemman toimintapääoman lisäksi myös tasoitusmäärän.