Veritas on vastuullinen työnantaja – siksi meillä on sitoutunut henkilöstö

Henkilökohtaisen, luotettavan ja ammattitaitoisen palvelun tarjoaminen asiakkaillemme vaatii henkilöstöltämme vahvaa osaamista ja motivaatiota.

Tämän suhteen olemme asettaneet korkeat tavoitteet – ja myös onnistuneet saavuttamaan tavoitteemme.

Olemme luoneet uusia toimintamalleja, joilla pystymme tukemaan jokaisen työntekijän henkilökohtaista kehittymistä, tiimien yhteistä osaamista ja vahvaa me-henkeä. On tärkeää, että jokainen työntekijöistämme pystyy näkemään oman tehtävänsä tärkeyden osana vahvaa asiakaspalveluamme.

Pyrimme aktiivisesti löytämään ja vahvistamaan sellaisia tekijöitä, joilla pystymme varmistamaan henkilöstön hyvän työmotivaation ja vahvan sitoutumisen Veritakseen työnantajana. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että työnantajakuvamme nähdään positiivisena ja myös nuoret työntekijät kiinnostuvat yrityksestä.

Meillä työskentelee noin 160 henkilöä. Tarjoamme hyvin erilaisia, mielenkiintoisia työtehtäviä mm. eläkevakuuttamisen, sijoittamisen, markkinoinnin, tietohallinnon ja työhyvinvoinnin parissa. 

Avoimet työpaikat

Ei avoimia työpaikkoja tällä hetkellä.