Veritas työpaikkana

Veritas on noin 160 osaavan työntekijän työnantaja.

Meillä on toimipaikat Turussa (pääkonttori) ja Helsingissä (sijoitustoiminto ja yritysyksikkö), joiden lisäksi meillä on yhteyspäälliköitä suurimmissa kasvukeskuksissa.

Arvojemme mukaisesti haluamme olla pk-yrityksen ja yrittäjän paras työeläkekumppani. Saavutamme tavoitteemme tarjoamalla asiakkaillemme alan parasta palvelua.

Laadukkaan asiakaspalvelun edellytyksenä on osaava ja omistautunut henkilökunta. Panostamme osaamisemme kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstötyytyväisyys on perinteisesti ollut meillä erittäin korkealla tasolla.

Korkea työviihtyvyys ei ole Veritaksessa mitään uutta – moni tänne käymään tullut on jäänyt taloon pysyvästi. Katso videosta minkälaisissa tunnelmissa täällä tehtiin ennen töitä!

Henkilöstön kannustinjärjestelmä

Kehitämme tavoitteellisesti henkilöstömme palkitsemista.

Kannusteohjelmalla pyritään yhä enenevässä määrin selkiyttämään yhtiön ja yksilön tavoitteiden välillä olevaa yhteyttä ja palkitsemaan niistä toimenpiteistä, joilla on yhtiön tulokselle selkeä merkitys. Mitä paremmin kukin työntekijä ymmärtää yhtiön strategian ja omien työtehtäviensä merkityksen sen toteuttamisessa, sitä motivoituneempaa työnteko on.

Palkitsemiskäytäntöjä mietittäessä on myös pyritty huomioimaan niiden monipuolisuus ja palkitsevuus eri henkilöryhmien osalta.