Kannustinjärjestelmä tuo tehokkuutta palkitsemiseen

Kehitämme tavoitteellisesti henkilöstömme palkitsemista.

Kannusteohjelmalla pyritään yhä enenevässä määrin selkiyttämään yhtiön ja yksilön tavoitteiden välillä olevaa yhteyttä ja palkitsemaan niistä toimenpiteistä, joilla on yhtiön tulokselle selkeä merkitys. Mitä paremmin kukin työntekijä ymmärtää yhtiön strategian ja omien työtehtäviensä merkityksen sen toteuttamisessa, sitä motivoituneempaa työnteko on.

Palkitsemiskäytäntöjä mietittäessä on myös pyritty huomioimaan niiden monipuolisuus ja palkitsevuus eri henkilöryhmien osalta.