Vastuulliset liiketoimintaperiaatteet

Veritaksen vastuulliset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) tarjoaa veritaslaisille yhteiset toiminnan ja tekemisen pelisäännöt.

Veritaksen hallituksen hyväksymä Code of conduct on kooste toimintaperiaatteistamme, joita Veritaksen sisäiset ohjeet ja muut linjaukset täydentävät ja konkretisoivat. Jokaisen veritaslaisen tulee noudattaa näitä liiketoimintaperiaatteita työssään.

Koko henkilöstö suorittaa säännöllisin väliajoin compliance  -verkkokurssin, jossa vastuulliset liiketoimintaperiaatteet käydään läpi. Jokainen uusi työntekijämme perehdytetään liiketoimintaperiaatteisiimme työsuhteen alussa.