Vastuumme asiakkaille

vastuullisuus_ruukut.png

Työn ja työelämän jatkuva muutos haastaa asiakkaitamme ja samalla myös meitä. Veritaksen vankka rooli yrittäjiä, työnantajia, työntekijöitä ja eläkeläisiä tasapuolisesti palvelevana eläkevakuuttajana ja lakisääteisen eläketurvan varmistajana vahvistuu murroksen myötä. 

Meidän veritaslaisten vastuulla on huolehtia siitä, että oikea tieto vakuutuksen sisällöstä, vakuutuspalvelusta ja eläketurvasta löytää kaikki asiakkaamme. Palveluasiantuntijamme kohtaavat jokaisen asiakkaan yksilönä ja auttavat kaikissa eläkevakuuttamisen tilanteissa.

YEL-työtulo oikealle tasolle

Yrittäjien työeläkevakuuttaminen on lämmin aihe. Moni yrittäjä kokee YEL-vakuutuksen huonoksi sijoitukseksi, eikä ole riittävän tietoinen vakuutukseen kuuluvasta turvasta esimerkiksi yllättävän työkyvyttömyyden tai perhevapaiden osalta. Haluamme huolehtia siitä, että Veritaksessa vakuuttavan yrittäjän sosiaaliturvan perustana käytettävä YEL-työtulo on jatkuvasti mahdollisimman oikealla tasolla.

Työnantaja-asiakkaita kannustetaan hyödyntämään TyEL-palveluja hyvin

Työnantaja-asiakkaillemme haluamme kertoa selkeästi, mitä eläkevakuutukseen ja palvelukokonaisuuteen Veritaksessa kuuluu ja mitä ei. Vastuumme asiakkaiden odotusten ja Veritaksen toiminnan kohtaamisesta on suuri ja sen hoitaminen kantaa kilpailutilanteissa hyvin. Lakisääteinen eläkevakuutus on työnantajalle iso kustannuserä. Me kannustamme asiakkaan avainhenkilöitä hyödyntämään TyEL-vakuutuksen palvelut täysimääräisesti ja antamaan palautetta toimintamme kehittämiseksi.

Maksamme eläkkeet oikeaan aikaan ja viestimme muutoksista

Työntekijöitä muistutamme säännöllisesti jokaisen omasta eläketurvasta ja oman työkyvyn ylläpidon merkityksestä. Haluamme varmistaa, että eläkkeelle siirtyminen tapahtuu hallitusti myös yllättävissä tilanteissa. Vastuumme eläkehakemusten nopeasta ja tasapuolisesta käsittelystä ja selkokielisesti perustelluista päätöksistä on suuri ja kannamme sen mielellämme.

Eläkeläisille myönnetyn eläkkeen maksaminen on Veritaksen tärkeimpiä tehtäviä. Vastaamme kymmenien tuhansien eläkeläisten eläkkeen oikea-aikaisesta maksamisesta ja huolehdimme myös maksukyvyn riittävyydestä sijoittamalla meille uskotut eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. 
Haluamme kertoa mahdollisista eläkkeen muutoksista etukäteen ja mahdollisimman ymmärrettävästi ja huolehdimme asiakaspalvelumme laadusta, saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.