Vastuumme eläkevaroista

vastuullisuus_puu_0.png

Vastuullinen sijoittaminen

Eläkeyhtiönä toteutamme osaltamme eläkejärjestelmän toimeenpanoa Suomessa. Tasa-arvoinen ja kestävä eläkejärjestelmä on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan vastuullista toimintaa. 

Sijoitustoimintamme tavoite on osaltaan varmistaa eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä. Saavutamme tavoitteen, jos pystymme sijoittamaan eläkevarat mahdollisimman tuottavasti ja turvaavasti pitkällä aikavälillä sekä lisäksi hallitsemaan markkinariskit ja saavuttamaan hyvän suhteellisen tuoton myös lyhyellä aikavälillä.

Jotta pääoman sijoittaminen olisi pitkällä aikavälillä tuottavaa ja turvaavaa, pitää poliittisten ja taloudellisten järjestelmien, instituutioiden sekä organisaatioiden olla vakaita ja kattavia (inclusive). Lisäksi tuottava ja turvaava sijoittaminen vaatii vakaan ja toimivan rahoitusmarkkinan. (Good governance, Social resiliency)

Tuottava pääoman sijoittaminen perustuu kestävälle kasvulle, joka rakentuu innovaatioille sekä riittävälle energian saannille. Globaali kestävä kasvu ei toteudu ilman että ympäröivä luonto, planeettamme, mahdollistaa elämän ja kaiken elollisen fyysisen hyvinvoinnin niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. (Growth and Environmental sustainability)

Läpinäkyvyyden lisääminen tekee markkinoista tehokkaampia ja talouksista sekä organisaatioista luotettavampia, vakaampia ja kestävämpiä. Rahoitusmarkkinoiden yksi tärkeä tehtävä on hinnoitella riskit oikein, jotta pääoman allokointi voi olla tehokasta ja kasvua tukevaa. Oikea-aikainen ja täsmällinen rahoituksellinen ja operatiivinen tieto on tärkeää, mutta yhä tärkeämpää on ymmärtää laajemmin se yhteiskunnallinen, hallinnollinen ja riskienhallinnallinen pidemmän aikavälin konteksti, jossa taloudellisia tuloksia on saavutettu.

Näkemyksemme mukaan organisaatiot, jotka huomioivat ESGasiat aidosti ja hyvin toiminnassaan menestyvät paremmin taloudellisesti ja kohtaavat vähemmän riskejä pitkällä aikavälillä. ESG-tekijöistä hyvä hallintotapa (G) varmistaa myös sosiaalisten- (S) ja ympäristötekijöiden (E) paremman huomioimisen yritysten päätöksenteossa. Laadukas hallinto on siis tärkein ESG-tekijöistä. 

Uskomme, että oikea tapa varmistaa tuottava ja turvaava sijoittaminen on integroida ESG asiat laajasti päätöksentekoomme. ESG-riskit ja -tekijät ovat erilaisia eri omaisuusluokissa, rahoitusvälineissä, eri maantieteellisillä alueilla, sektoreilla ja jopa eri yhtiöillä, joten analyysimme ja kriteerimme ovat erilaiset eri sijoituskohteille.

Määritämme ESG-kriteeristömme tämän pohjalta. Haemme myös relevanteilta osin ohjeistusta Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteista. (Social Development Goals) 

Uskomme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Kehitämme vastuullisen sijoittamisen toimintatapojamme ja periaatteitamme tarpeen mukaan.