Vastuumme ympäristöstä

vastuullisuus_aurinkopaneelit.png

Ilmastonmuutos haastaa myös sijoittajat 

Koko maailmaa ravisteleva ilmastonmuutos on ajankohtainen teema myös vakuutustoimialalla. Veritaksen tavoitteena on osallistua ilmastotalkoisiin sekä sijoittajana että omaa ympäristötoimintaa parantamalla. 

Olemme mukana Finanssiala ry:n kesällä 2018 käynnistämässä hankkeessa, jossa on laadittu FA:n jäsenyhtiöiden yhteinen ilmastonmuutosta koskeva raportointimalli. Sen avulla yhtiöt voivat kuvata omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja parantaa toimintansa läpinäkyvyyttä. 

Sijoittajan näkökulmasta on tärkeää saada luotettavaa tietoa sijoituskohteiden ympäristövaikutuksista. Mitä paremmin tietoa on saatavilla, sitä paremmin pystymme sijoittamaan eläkevaroja kohteisiin, joissa ympäristöriskit ja -mahdollisuudet
ovat oleellisilta osin huomioitu ja mukana päätöksenteossa. Pyrimme vaikuttamaan sijoituskohteisiimme tiedonsaannin parantamiseksi. 

Omassa toiminnassa keskiöön nousevat omistamamme kiinteistöt ja niiden energiatehokkuuden jatkuva parantaminen. Tämän eteen on Veritaksella tehty pitkäjänteistä työtä ja seurantaa jo parinkymmenen vuoden ajan. Yksittäisistä kohteista vaikuttavin on vuonna 2020 valmistuva uusi toimitalomme, joka edustaa ympäristötehokkuudeltaan kokonaan uutta aikakautta.