Eläkeasiain neuvottelukunta

Eläkeasiain neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu eläkepäätösten ratkaisulinjan valvonta.

Neuvottelukunta käy läpi mm. työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutuspäätöksiä sekä valitusasteiden ratkaisuja ja antaa niistä suosituksia. Neuvottelukunnan toiminta on osa laadunvalvontaamme.

Neuvottelukunta kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

Eläkeasiain neuvottelukunta koostuu kahdesta Veritaksen edustajasta sekä työmarkkinajärjestöjen edustajista. Esittelijöinä toimivat asiantuntijamme, joita asiantuntijalääkärit tukevat lääketieteellisissä kysymyksissä.

Hallitus valitsee jäsenet neuvottelukuntaan vuosittain.

Eläkeasiain neuvottelukunnan jäsenet

Piia Alvesalo, viestintäpäällikkö (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Katariina Collin, sihteeri (Veritas, lakimies)
Jörgen Grandell, johtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Hannu Jouhki, johtaja (SAK)
Mikaela Luoma, kanslisti (SAK)
Christel Tjeder, I varapuheenjohtaja (Suomen Ekonomit)                 
Taina Vallander, johtaja (STTK)
Tiina Laine, puheenjohtaja (Veritas, johtaja)

Eläkeasiain neuvottelukunnan asiantuntijat

Hanna Elonheimo, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Reijo Grönfors, ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Milla Johansson, asiantunteva esittelijä (Veritas, ratkaisuasiantuntija)
Kristiina Kallio-Soukainen, LL, psykiatrian erikoislääkäri
Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Tiina Leistevuo, LT, fysiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys
Anna-Kaarina Ounaslehto, LL, keuhkotautien ja allergologian erikoislääkäri
Teemu Takala, LT, sisätautien erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyydet