Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain mukaisesti Veritaksella on hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön hallintoa, josta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvosto myös valitsee hallituksen jäsenet.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Veritaksen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet sekä päättää heidän palkkioistaan. Hallintoneuvosto koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työnantajien ja samoin vähintään neljäsosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain korkeintaan kaksitoista jäsentä on eroamisvuorossa. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tiedot hallintoneuvoston jäsenille vuonna 2016 maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen vuosikertomuksesta (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, liite 1).

Hallintoneuvoston kokoonpano

Kim Wikström, professori, puheenjohtaja
Leila Kurki, työllisyyspoliittinen asiantuntija (STTK), varapuheenjohtaja

Ulrika Ahlbäck, hallintojohtaja
Nina Arkilahti, aluepankinjohtaja
Johan Aura, kansliapäällikkö
Hans Bondén, toimitusjohtaja (EK)
Håkan Ekström, toimialajohtaja (SAK)
Jannica Fagerholm, toimitusjohtaja
Kenneth Jönsson, toiminnanjohtaja, (AKAVA)
Wilhelm Liljeqvist, varatoimitusjohtaja
Fredrik Lindeman, toimitusjohtaja
Henri Lindholm, liittosiihteeri (SAK)
Samuel von Martens, sijoituspäällikkö
Pekka Määttä, myyntijohtaja
Taru Narvanmaa
Anders Nordman, toimitusjohtaja (EK)
Marjukka Nyberg, hallituksen jäsen (EK)
Mathias Nylund, toimitusjohtaja
Niclas Pada, johtaja
Susanne Paetau, tiedottaja (STTK)
Helena Pentti, ekonomisti (SAK)
Tuomas Pere, toimitusjohtaja (EK)
Heli Puura, puheenjohtaja (SAK)
Ida Saavalainen, toimitusjohtaja (EK)
Harry Serlo, toimitusjohtaja (EK)
Dag Wallgren, toimitusjohtaja
Patrik Wikström, hallituksen puheenjohtaja (EK)
Mikael Zilliacus, lakiasiainjohtaja

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Kim Wikström (puheenjohtaja), Leila Kurki (varajäsen Erkki Laukkanen) sekä Tuomas Pere (varajäsen Harry Serlo).