Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain mukaisesti Veritaksella on hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön hallintoa, josta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvosto myös valitsee hallituksen jäsenet.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Veritaksen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet sekä päättää heidän palkkioistaan. Hallintoneuvosto koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työnantajien ja samoin vähintään neljäsosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain korkeintaan kaksitoista jäsentä on eroamisvuorossa. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tiedot hallintoneuvoston jäsenille vuonna 2016 maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen vuosikertomuksesta (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, liite 1).

Hallintoneuvoston kokoonpano

Peter Boström, kauppaneuvos, puheenjohtaja
Leila Kurki, työllisyyspoliittinen asiantuntija (STTK), varapuheenjohtaja

Ulrika Ahlbäck, hallintojohtaja
Nina Arkilahti, aluepankinjohtaja
Johan Aura, kansliapäällikkö
Hans Bondén, toimitusjohtaja (EK)
Håkan Ekström, toimialajohtaja (SAK)
Jannica Fagerholm, toimitusjohtaja
Wilhelm Liljeqvist, varatoimitusjohtaja
Fredrik Lindeman, toimitusjohtaja
Henri Lindholm, liittosiihteeri (SAK)
Samuel von Martens, sijoituspäällikkö
Taru Narvanmaa, varatoimitusjohtaja
Anders Nordman, toimitusjohtaja (EK)
Marjukka Nyberg, hallituksen jäsen (EK)
Mathias Nylund, toimitusjohtaja
Niclas Pada, johtaja
Susanne Paetau, tiedottaja (STTK)
Mikaela Pappila, rakennusinsinööri (AKAVA)
Helena Pentti, ekonomisti (SAK)
Tuomas Pere, toimitusjohtaja (EK)
Heli Puura, puheenjohtaja (SAK)
Harry Serlo, toimitusjohtaja (EK)
Dag Wallgren, toimitusjohtaja
Monika Wikeström-Virtanen, toimitusjohtaja (EK)
Kim Wikström, professori
Patrik Wikström, hallituksen puheenjohtaja (EK)
Mikael Zilliacus, lakiasiainjohtaja

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Peter Boström (puheenjohtaja), Leila Kurki (varajäsen Erkki Laukkanen) sekä Tuomas Pere (varajäsen Harry Serlo).