Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain mukaisesti Veritaksella on hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön hallintoa, josta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvosto myös valitsee hallituksen jäsenet.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Veritaksen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet sekä päättää heidän palkkioistaan. Hallintoneuvosto koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään kuudesosa valitaan työnantajien ja samoin vähintään kolmasosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain korkeintaan kaksitoista jäsentä on eroamisvuorossa. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tiedot hallintoneuvoston jäsenille vuonna 2018 maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen vuosikertomuksesta (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä).

Hallintoneuvoston kokoonpano

Kim Wikström, professori, puheenjohtaja
Leila Kurki, työllisyyspoliittinen asiantuntija (STTK), varapuheenjohtaja

Ulrika Ahlbäck, hallintojohtaja
Mika Aho, johtaja, hallintotieteiden maisteri
Johan Aura, kansliapäällikkö, kasvatustiet.maist
Hans Bondén, toimitusjohtaja (EK)
Jannica Fagerholm, toimitusjohtaja
Christer Holmlund, puheenjohtaja, kasvatustiet.maist, (Akava)
Kristina Holmberg, puheenjohtaja, toimintaterapeutti (Akava)
Wilhelm Liljeqvist, varatoimitusjohtaja, yo
Henri Lindholm, liittosiihteeri (SAK)
Michael Lindholm, varatoimitusjohtaja
Samuel von Martens, sijoituspäällikkö
Pekka Määttä, myyntijohtaja
Mikael Mörn, johtaja, yo-merkonomi
Taru Narvanmaa
Mathias Nylund, toimitusjohtaja, KTM
Susanne Paetau, tiedottaja, KTM (Ammattiliitto Pro)
Helena Pentti, ekonomisti, FM (SAK)
Tuomas Pere, toimitusjohtaja (EK)
Heli Puura, puheenjohtaja (SAK)
Lotta Savinko, työelämäasioiden päällikkö (Akava)
Ida Saavalainen, toimitusjohtaja (EK)
Mia Suominen, sopimuspäällikkö (SAK)
Dag Wallgren, toimitusjohtaja, KTM
Tommy Wikman, toimitusjohtaja
Patrik Wikström, toimitusjohtaja (EK)
Mikael Zilliacus, lakiasiainjohtaja, OTK, VT

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokuntaan kuuluvat Kim Wikström (puheenjohtaja), Leila Kurki (varajäsen Susanne Paetau) sekä Tuomas Pere (varajäsen Ida Saavalainen).