Johdon ja sijoitustoiminnon luottamustoimet

Työeläkeyhtiön tulee ylläpitää ajantasaista luetteloa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan jäsenyyksistä taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien yhteisöiden tai säätiöiden luottamustoimissa.

Ylläpidämme myös luetteloa sijoitusorganisaatiossa työskentelevien työtehtäviin liittyvistä hallintojäsenyyksistä.

Luetteloita päivitetään sitä mukaa, kun niihin tulee muutoksia.