Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisen toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Johtoryhmä johtaa yhtiön toimintaa hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimitusjohtajan johtamaan johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Johtoryhmän jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä toimintoja. Johtoryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee. Muut johtoryhmän jäsenet valitsee toimitusjohtaja.

Carl Pettersson, tj., KTK, EMBA, puheenjohtaja
Anders Dahlqvist, prosessijohtaja, DI
Jenni Kosunen, henkilöstöjohtaja, DI
Tiina Laine, johtaja, OTM
Mika Paananen, asiakkuusjohtaja, tradenomi, eMBA
Teppo Rakkolainen, päämatemaatikko, fil. tri., SHV
Tommy Sandås, talousjohtaja, kauppat. maist., varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Kari Vatanen, sijoitusjohtaja, DI, fil. maist.
Piia Vuoti, johtaja, lakiasiat, compliance ja edunvalvonta, OTM, VT

Henkilöstön edustaja:
Linda Mattsson, vakuutusyhteyspäällikkö

 

Tasehallintaryhmä

Veritaksessa on aktiivisesti toimiva tasehallintaryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä periaatekysymyksiä. Ryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi edustajat sijoitus-, riskienhallinta-, aktuaari- ja taloushallintotoiminnoista.

Palkat, johdon eläkeikä ja muut edut

Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja päämatemaatikon palkkaedut ja muut työehdot. Lisätietoja maksetuista palkoista löytyy palkka- ja palkkioselvityksestä sekä Veritaksen vuosikertomuksista.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on sama kuin yleinen eläkeikä Suomessa. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön kannusteohjelman piiriin.

Osakeomistukset

Tiedot johtoryhmäläisten osakeomistuksista on listattu Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa.

Omistuksissa listataan pörssiyhtiöiden osakkeet ja muut säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet tai niihin oikeuttavat arvopaperit, jotka johtoryhmään kuuluva omistaa henkilökohtaisesti tai määräysvaltayrityksensä, alaikäisten lastensa tai muuten holhottaviensa kautta.

Johtoryhmän vastuualueet

 • carl_pettersson_240.jpgCarl Pettersson

  • Toimitusjohtaja
  • S. 1979, kotipaikka Helsinki
  • Kauppatieteiden kandidaatti, MBA
  • Johtoryhmän puheenjohtaja
  • Tärkeimmät luottamustoimet
   • Aktia Oyj, nimitysvaliokunnan jäsen
   • Arek Oy, hallituksen varajäsen
   • Föreningen Konstsamfundet r.f., hallituksen jäsen
   • Förlags Ab Sydvästkusten, hallituksen jäsen
   • KT-Shelter Oy, hallituksen jäsen
   • Stiftelsen Arcada, hallintoneuvoston jäsen
   • Stiftelsen för Åbo Akademi, valtuuskunnan jäsen
   • Suomen Yrittäjäturva Oy, hallituksen puheenjohtaja
   • Turun kauppakamari, valtuuston jäsen
   • Työeläkevakuuttajat Tela ry., hallituksen jäsen
 • anders_dahlqvist._netti.jpgAnders Dahlqvist

  • Prosessijohtaja
  • S. 1965, kotipaikka Espoo
  • Diplomi-insinööri
 • Jenni KosunenJenni Kosunen

  • Henkilöstöjohtaja
  • S. 1975, kotipaikka Turku
  • Diplomi-insinööri
 • Tiina LaineTiina Laine

  • Johtaja
   • Eläkepalvelut ja ratkaisulinja
  • S. 1973, kotipaikka Turku
  • Oikeustieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • ETK:n edustajisto, jäsen
 • Mika PaananenMika Paananen

  • Asiakkuusjohtaja
  • S. 1967, kotipaikka Espoo
  • Tradenomi, eMBA
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • Pohjantähti, hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen
   • Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen
 • teppo_rakkolainen_240.jpgTeppo Rakkolainen

  • Päämatemaatikko
  • S. 1980, kotipaikka Turku
  • Filosofian tohtori, SHV
 • Tommy SandåsTommy Sandås

  • Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
  • S. 1968, kotipaikka Turku
  • Kauppatieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • Tieto Esy Oy, hallituksen jäsen
   • Åbo Akademis Studentkår, talousjohtokunnan jäsen
 • Kari VatanenKari Vatanen

  • Sijoitusjohtaja
  • S. 1972, kotipaikka Helsinki
  • Diplomi-insinööri, filosofian maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, talousjohtokunnan puheenjohtaja
 • Piia VuotiPiia Vuoti

  • Johtaja, lakiasiat, compliance ja edunvalvonta
  • S. 1977, kotipaikka Helsinki
  • Oikeustieteen maisteri, varatuomari
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • ETK:n edustajiston varajäsen
   • Suomen Yrittäjäturva Oy, hallituksen jäsen
 • linda_mattsson_240.jpgLinda Mattsson

  • Vakuutusyhteyspäällikkö
  • S. 1984, kotipaikka Turku
  • Valtiotieteen maisteri (VTM)