Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisen toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Johtoryhmä johtaa yhtiön toimintaa hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimitusjohtajan johtamaan johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Johtoryhmän jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä toimintoja. Johtoryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee vuosittain. Muut johtoryhmän jäsenet valitsee toimitusjohtaja.

Carl Pettersson, tj., KTK, MBA, puheenjohtaja
Niina Bergring, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, sijoitusjohtaja, kauppat. maist.
Tiina Laine, johtaja, OTM
Mika Paananen, asiakkuusjohtaja, tradenomi, eMBA
Teppo Rakkolainen, päämatemaatikko, fil. tri., SHV
Tommy Sandås, talousjohtaja, kauppat. maist.
Stefan Strandberg, johtaja, valtiot. maist.

Henkilöstön edustaja:
Linda Mattsson, vakuutusyhteyspäällikkö
Henkilöstön edustaja, varajäsen:
Elina Saarinen, tiedottaja

Johtoryhmän kokouksiin osallistuu myös  viestintäpäällikkö Katja Hautoniemi. Kokousten sihteerinä toimii johtaja, yhtiölakimies Piia Vuoti.

Tasehallintaryhmä

Veritaksessa on aktiivisesti toimiva tasehallintaryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä periaatekysymyksiä. Ryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi edustajat sijoitus-, riskienhallinta-, aktuaari- ja taloushallintotoiminnoista.

Palkat, johdon eläkeikä ja muut edut

Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja päämatemaatikon palkkaedut ja muut työehdot. Lisätietoja maksetuista palkoista löytyy palkka- ja palkkioselvityksestä sekä Veritaksen vuosikertomuksista.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on sama kuin yleinen eläkeikä Suomessa. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön kannusteohjelman piiriin.

Osakeomistukset

Tiedot johtoryhmäläisten osakeomistuksista on listattu Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa.

Omistuksissa listataan pörssiyhtiöiden osakkeet ja muut säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet tai niihin oikeuttavat arvopaperit, jotka johtoryhmään kuuluva omistaa henkilökohtaisesti tai määräysvaltayrityksensä, alaikäisten lastensa tai muuten holhottaviensa kautta.

Johtoryhmän vastuualueet

 • carl_pettersson_240.jpgCarl Pettersson

  • Toimitusjohtaja
  • S. 1979, kotipaikka Helsinki
  • Kauppatieteiden kandidaatti, MBA
  • Johtoryhmän puheenjohtaja
  • Tärkeimmät luottamustoimet
   • Folksam Vahinkovakuutus Oy, hallituksen jäsen
   • Förlags Ab Sydvästkusten, hallituksen jäsen
   • Stiftelsen Arcada, hallintoneuvoston jäsen
   • Aktia Oyj, nimitysvaliokunnan jäsen
   • Turun kauppakamari, valtuuston jäsen
 • niina_bergring_240_0.jpgNiina Bergring

  • Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen (11.9.2017 alkaen), sijoitusjohtaja
  • S. 1973, kotipaikka Kauniainen
  • Kauppatieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • Maj ja Tor Nesslingin säätiö, hallituksen jäsen
 • Tiina LaineTiina Laine

  • Johtaja
  • S. 1973, kotipaikka Turku
  • Oikeustieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • ETK:n edustajisto, varajäsen
 • Mika PaananenMika Paananen

  • Asiakkuusjohtaja
  • S. 1967, kotipaikka Espoo
  • Tradenomi, eMBA
 • teppo_rakkolainen_240.jpgTeppo Rakkolainen

  • Päämatemaatikko
  • S. 1980, kotipaikka Turku
  • Filosofian tohtori, SHV
 • tommy_sandas_240.jpgTommy Sandås

  • Talousjohtaja
   • Talous- ja henkilöstöpalvelut
  • S. 1968, kotipaikka Turku
  • Kauppatieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, hallintoneuvoston jäsen
   • Tieto Esy Oy, hallituksen varajäsen
   • Åbo Akademis Studentkår, medlem i ekonomidirektionen
 • stefan_strandberg_240.jpgStefan Strandberg

  • Johtaja
   • IT-palvelut
  • S. 1969, kotipaikka Turku
  • Valtiotieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • Barkbackens Servicehus Ab, hallituksen puh.joht.
   • Tieto ESY Oy, hallituksen jäsen
   • Arek Oy, hallituksen varajäsen
   • Silvertown Oy Ab, hallituksen jäsen
 • linda_mattsson_240.jpgLinda Mattsson

  • Vakuutusyhteyspäällikkö
  • S. 1984, kotipaikka Turku
  • Valtiotieteen maisteri (VTM)
 • elina_saarinen_240.jpgElina Saarinen

  • Tiedottaja
  • S. 1976, kotipaikka Turku
  • Filosofian maisteri