Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisen toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Johtoryhmä johtaa yhtiön toimintaa hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimitusjohtajan johtamaan johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Johtoryhmän jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä toimintoja. Johtoryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee. Muut johtoryhmän jäsenet valitsee toimitusjohtaja.

Carl Pettersson, tj., KTK, EMBA, puheenjohtaja
Niina Bergring, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, sijoitusjohtaja, kauppat. maist.
Jenni Kosunen, henkilöstöjohtaja, DI
Tiina Laine, johtaja, OTM
Mika Paananen, asiakkuusjohtaja, tradenomi, eMBA
Teppo Rakkolainen, päämatemaatikko, fil. tri., SHV
Tommy Sandås, talousjohtaja, kauppat. maist.

Henkilöstön edustaja:
Linda Mattsson, vakuutusyhteyspäällikkö

Kokousten sihteerinä toimii Piia Vuoti, johtaja, lakiasiat ja edunvalvonta.

Tasehallintaryhmä

Veritaksessa on aktiivisesti toimiva tasehallintaryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä periaatekysymyksiä. Ryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi edustajat sijoitus-, riskienhallinta-, aktuaari- ja taloushallintotoiminnoista.

Palkat, johdon eläkeikä ja muut edut

Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja päämatemaatikon palkkaedut ja muut työehdot. Lisätietoja maksetuista palkoista löytyy palkka- ja palkkioselvityksestä sekä Veritaksen vuosikertomuksista.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on sama kuin yleinen eläkeikä Suomessa. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön kannusteohjelman piiriin.

Osakeomistukset

Tiedot johtoryhmäläisten osakeomistuksista on listattu Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa.

Omistuksissa listataan pörssiyhtiöiden osakkeet ja muut säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet tai niihin oikeuttavat arvopaperit, jotka johtoryhmään kuuluva omistaa henkilökohtaisesti tai määräysvaltayrityksensä, alaikäisten lastensa tai muuten holhottaviensa kautta.

Johtoryhmän vastuualueet

 • carl_pettersson_240.jpgCarl Pettersson

  • Toimitusjohtaja
  • S. 1979, kotipaikka Helsinki
  • Kauppatieteiden kandidaatti, MBA
  • Johtoryhmän puheenjohtaja
  • Tärkeimmät luottamustoimet
   • Förlags Ab Sydvästkusten, hallituksen jäsen
   • Stiftelsen Arcada, hallintoneuvoston jäsen
   • Aktia Oyj, nimitysvaliokunnan jäsen
   • Turun kauppakamari, valtuuston jäsen
   • Föreningen Konstsamfundet r.f., hallituksen jäsen
   • Työeläkevakuuttajat Tela ry., hallituksen jäsen
   • Ab Kelonia Oy, hallintoneuvoston jäsen
   • Stiftelsen för Åbo Akademi, valtuuskunnan jäsen
   • Arek Oy, hallituksen jäsen
 • niina_bergring_240_0.jpgNiina Bergring

  • Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen (11.9.2017 alkaen), sijoitusjohtaja
  • S. 1973, kotipaikka Kauniainen
  • Kauppatieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • Maj ja Tor Nesslingin säätiö, hallituksen jäsen
   • Kulturfonden för Sverige och Finland, sijoitustoimikunnan sihteeri
 • Tiina LaineTiina Laine

  • Johtaja
   • Eläkepalvelut ja ratkaisulinja
  • S. 1973, kotipaikka Turku
  • Oikeustieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • ETK:n edustajisto, varajäsen
 • Mika PaananenMika Paananen

  • Asiakkuusjohtaja
  • S. 1967, kotipaikka Espoo
  • Tradenomi, eMBA
 • teppo_rakkolainen_240.jpgTeppo Rakkolainen

  • Päämatemaatikko
  • S. 1980, kotipaikka Turku
  • Filosofian tohtori, SHV
 • Tommy SandåsTommy Sandås

  • Talousjohtaja
  • S. 1968, kotipaikka Turku
  • Kauppatieteiden maisteri
  • Tärkeimmät luottamustoimet:
   • Tieto Esy Oy, hallituksen jäsen
   • Åbo Akademis Studentkår, talousjohtokunnan jäsen
 • Jenni Kosunen

  • Henkilöstöjohtaja
  • S. 1975, kotipaikka Turku
  • Diplomi-insinööri
 •  
 • linda_mattsson_240.jpgLinda Mattsson

  • Vakuutusyhteyspäällikkö
  • S. 1984, kotipaikka Turku
  • Valtiotieteen maisteri (VTM)