Yleishyödyllinen yhteistyö

Veritaksella on erilaisia yhteiskunnallisia yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia, jotka edistävät yhtiön asettamia tavoitteita.

Tehtävänämme on turvata eläkkeitä. Siksi olemme valinneet kumppanuuksiemme painopistealueeksi yrittäjyyttä, työllisyyttä ja työllistymistä edistäviä hankkeita, sekä ennaltaehkäisevän nuorisotyön. 

Yhteistyömme perustuu strategisiin tavoitteisiimme ja oikeiden kohderyhmien tavoittamiseen.  Keskitymme pitkäkestoisiin yhteistyösopimuksiin ja teemme aina kirjallisen sopimuksen yhteistyötahon kanssa. 

Yhteistyömme kriteerit

  • Kohteen on oltava Veritaksen strategian ja brändin mukainen.
  • Kohteen on tavoitettava Veritaksen keskeisiä kohderyhmiä.
  • Yhteistyö tuottaa laajempaa hyötyä Veritaksen toiminnalle.
  • Yhteistyön tuomaa näkyvyyttä voidaan mitata.
  • Yhteistyömme on muutakin, kuin pelkkä logonäkyvyys