Tulorekisteri helpottaa palkkatietojen ilmoittamista

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka jatkossa kokoaa yhteen kaikki palkka-, eläke- ja etuustiedot.

  • Vuoden 2019 alusta rekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot
  • Vuodesta 2020 alkaen rekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Palkkatietojen ilmoittaminen muuttuu

Työnantajan näkökulmasta palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaistuu, kun tietoja ei enää jatkossa  tarvitse ilmoittaa erikseen monelle eri taholle. 

Palkkojen vuosi-ilmoittaminen siirtyy myös historiaan: tiedot ilmoitetaan viiden päivän sisään jokaisen palkanmaksun jälkeen. Ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti palkkajärjestelmien tai tulorekisterin asiointipalvelun kautta.

Kaikkien työnantajien maksamat palkat, myös kotitalousten, on ilmoitettava tulorekisteriin.

Tulorekisterikoulutuksia tapahtumakalenterissamme

Tulorekisterihanke järjestää webinaareja tulorekisteriaiheilla työnantajille ja tilitoimistoille. Julkaisemme tulevat koulutukset myös tapahtumakalenterissamme. Lisää sivu kirjanmerkkeihisi ja pysyt ajantasalla koulutuksista!

Koulutusten materiaaleihin voit tutustua täällä:

Tunnistautuminen ja valtuudet (16.5.2018)

Verkkoseminaarin tallenne (YouTube, suositus avata Chrome-selaimella)
Verkkoseminaarin esitysmateriaali (pdf)

Tietojen korjaaminen (8.5.2018)

Verkkoseminaarin tallenne (YouTube, suositus avata Chrome-selaimella)
Verkkoseminaarin esitysmateriaali (pdf)

Tietojen ilmoittaminen (12.4.2018)

Verkkoseminaarin tallenne (YouTube, suositus avata Chrome-selaimella)
Verkkoseminaarin esitysmateriaali (pdf)
Verkkoseminaarissa kysytyt kysymykset ja vastaukset (pdf)

Mikä muuttuu palkkojen ilmoittamisessa 2019? (8.2.2018)

Verkkoseminaarin tallenne (YouTube, suositus avata Chrome-selaimella)
Verkkoseminaarin esitysmateriaali (pdf)
Verkkoseminaarissa kysytyt kysymykset ja vastaukset (pdf)

Usein kysyttyä: Tulorekisteri

Koska tulorekisteri tulee ja keitä se koskee?

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Siihen ilmoitetaan:

  • vuodesta 2019 lähtien palkkatiedot
  • vuodesta 2020 lähtien eläke- ja etuustiedot.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen maksajia tai palkkatiedon ilmoittajia heti 1.1.2019 lähtien ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 lähtien. Tietojen ilmoittaminen on mahdollista rajapinnan kautta, sähköisen asiointipalvelun kautta ja erityisestä syystä paperilla. Verohallintoon perustettava Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena.

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat mm. TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädäntönsä perusteella.

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka otetaan käyttöön vuonna 2019. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat eli esimerkiksi työnantajat ilmoittavat tiedot työntekijöidensä ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti pääsäännön mukaan viiden päivän kuluessa  maksupäivästä.

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien ja eäkkeiden laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa ja tilastoinnissa. Tulorekisteri ei tuo viranomaisille uusia oikeuksia saada tietoja, vaan kukin tiedon käyttäjä saa tietoja vain sen mukaan, millaisia oikeuksia laki heille antaa.

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä käsitellään eduskunnassa syysistuntokauden aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 alkaen. Tulorekisterin olisi tarkoitus tulla tämän jälkeen käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Mitä aikaisempia käytäntöjä tulorekisteri korvaa?

Tulorekisteri yhdenmukaistaa eri tahoille tapahtuvaa palkkatietojen raportointia. Tulorekisteri korvaa mm.

  • Verohallinnolle
  • työeläkelaitoksille
  • työttömyysvakuutusrahastolle
  • tapaturmavakuuttamista varten toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta tulorekisteri korvaa

  • työnantajasuorituksiin liittyvät veroilmoitukset Verohallinnolle
  • veron tunnuksella 25 ilmoitettavat ennakonpidätykset osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä.

Ilmoittaja voi antaa tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja. Jos tiedot on annettu tulorekisteriin, niitä ei enää kysytä suorituksen maksajalta uudestaan. Jollei täydentäviä tietoja ole annettu, niitä voidaan joutua erikseen kysymään.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja hyödynnetään muun muassa etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten tekemässä valvonnassa sekä tilastoinnissa. Tulorekisterin täydentävät tiedot korvaavat myös aikaisemmin työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.