Asiakashyvitykset

Kaikki työnantajat, joilla on TyEL-vakuutussopimus kanssamme, ovat oikeutettuja saamaan alennusta TyEL-maksuistaan asiakashyvitysten muodossa.

Parhaimmat asiakashyvitykset kertyvät pitkästä asiakassuhteesta.

Tilapäisillä työnantajilla ei ole oikeutta asiakashyvityksiin. He voivat kuitenkin halutessaan solmia vakuutussopimuksen kanssamme, ja näin päästä asiakashyvitysten kertymisen piiriin.

Asiakashyvitysten määrä

Yhtiömme asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttavat sijoitustoimintamme tuotto, vakavaraisuutemme sekä toimintamme tehokkuus. Nämä tekijät määrittävät yhtiömme tuloksen, jonka perusteella hyvityksiä voidaan antaa.

Asiakkaan saaman hyvityksen suuruuteen vaikuttavat yhtiömme hyvitysten kokonaismäärän lisäksi asiakkaan maksama TyEL-maksu sekä asiakassuhteen kesto. Turvaavuusperiaatteen johdosta toiminnastamme syntyy tyypillisesti keskimäärin ylijäämää, jota kohtuusperiaatteen mukaisesti jaetaan asiakkaillemme suhteessa siihen, missä määrin asiakas on osallistunut tämän ylijäämän syntyyn. Tämä taas riippuu asiakkaan TyEL-maksun suuruudesta ja asiakassuhteen kestosta, joiden perusteella asiakkaan osuus hyvitysten kokonaismäärästä määräytyy.

Asiakashyvitysten kokonaismäärä määräytyy samalla tavoin kaikissa työeläkeyhtiöissä. Vuonna 2019 vuoden 2018 tuloksen perusteella annettavista hyvityksistä alkaen tämän kokonaismäärän osittaminen asiakkaille tehdään yhtiökohtaisesti, eli eri työeläkeyhtiöillä on siitä eteenpäin keskenään erilaiset asiakashyvitysten ositusperusteet. 

Veritaksen keskimääräinen asiakashyvitys 2013–2017

Veritaksen keskimääräinen asiakashyvitys 2013–2017

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!