Asiakashyvitykset

Asiakashyvitysten kertyminen ja maksaminen

Veritaksen TyEL-sopimustyönantaja-asiakkailla on oikeus vuosittain Veritaksen tuloksen perusteella maksettavaan asiakashyvitykseen. Asiakashyvitys kertyy tilivuodelta ja sen kokonaismäärä määräytyy Veritaksen tilinpäätöksen mukaan. Tilivuodelta annettava hyvitys lasketaan tilivuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöksen valmistuttua, ja se annetaan maksunalennuksena tilivuotta seuraavan vuoden eläkevakuutusmaksuihin.

Vuodelta 2020 kertyvät hyvitykset annetaan keväällä 2021.

Tilapäisillä työnantajilla ei ole oikeutta asiakashyvityksiin.


Asiakashyvityksen muodostuminen

Asiakkaan hyvitys määräytyy kahdessa vaiheessa. Hyvityksiin siirrettävä kokonaismäärä määräytyy Veritaksen tilinpäätöksen mukaisten vakavaraisuuspääoman ja hoitokustannusliikkeen ylijäämän perusteella. Tämä hyvitysten kokonaismäärä jaetaan asiakkaille (ositetaan) kunkin asiakkaan tilivuoden vakuutusmaksun ja aiempien vuosien vakuutusmaksuista Veritakseen kertyneen rahaston perusteella.

Veritaksen vakavaraisuuspääoman kehityksen määrää ensisijaisesti sijoitustoimintamme tuotto. Vakavaraisuuspääoman määrään ovat vaikuttaneet sekä tilivuoden että aikaisempien vuosien sijoitustuotot. Hoitokustannusylijäämä puolestaan on sitä suurempi, mitä kustannustehokkaampaa toimintamme tilivuonna on. Näin hyvitysten kokonaismäärä riippuu Veritaksen menestyksestä sijoitustoiminnassaan ja toimintamme kustannustehokkuudesta. 

Asiakkaan vuotuinen vakuutusmaksu kuvaa asiakkaan osuutta Veritaksen vuotuisen tuloksen muodostumiseen. Asiakkaan aiempien vuosien vakuutusmaksujen rahastoiduista osista kertynyt rahasto kuvaa asiakkaan osuutta Veritaksen vastuuvelasta, jonka katteena oleville eläkevaroille vakavaraisuuspääomaan vuosien aikana kertyneet sijoitustuotot on saatu. Rahasto on lähtökohtaisesti sitä suurempi, mitä kauemmin asiakkaan vakuutus on ollut Veritaksessa. Näin asiakkaan osuuteen hyvitysten kokonaismäärästä vaikuttaa kohtuusperiaatteen mukaisesti asiakkaan osuus Veritaksen tuloksen ja vakavaraisuuden muodostumisessa.

Asiakashyvitysten kokonaismäärä määräytyy samalla tavoin kaikissa työeläkeyhtiöissä, mutta riippuu luonnollisesti kunkin eläkeyhtiön omasta tuloksesta. Hyvitysten kokonaismäärän ositukseen kullakin työeläkeyhtiöllä on omat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat yhtiökohtaiset laskuperusteensa.


Asiakashyvitykset vakuutuksen siirtyessä

Vakuutuksen siirtyessä Veritakseen asiakashyvitys alkaa kertyä heti siirtovuonna ja kertynyt ensimmäinen asiakashyvitys maksetaan siirtoa seuraavan vuoden keväällä. Siirtovuonna maksettavan siirtovuotta edeltävältä vuodelta kertyneen asiakashyvityksen maksaa edellinen eläkeyhtiö. Lisäksi edellinen eläkeyhtiö maksaa ns. jälkihyvityksiä, mikäli edelliseen eläkeyhtiöön kertynyt rahasto on vähintään 50 000 euroa.

Vastaavasti vakuutuksen siirtyessä Veritaksesta toiseen eläkeyhtiöön Veritas maksaa siirtovuonna siirtovuotta edeltävältä vuodelta kertyneen asiakashyvityksen ja lisäksi jälkihyvityksiä, mikäli Veritakseen kertynyt rahasto on vähintään 50 000 euroa.

Jälkihyvityksiä maksetaan vakuutuksen päättyessä siirtoon vuoden lopussa kolmelta siirtoa seuraavalta vuodelta, päättymisvuodelta maksetaan tällöin normaali hyvitys, koska vakuutus on ollut voimassa koko päättymisvuoden. Vakuutuksen päättyessä keskellä vuotta siirtoon maksetaan jälkihyvityksenä hyvitykset vajaaksi jääneeltä päättymisvuodelta sekä kahdelta tätä seuraavalta vuodelta. Jälkihyvityksiä maksetaan vain, jos siirtyvän vakuutuksen vakuutusmaksuista kertynyt rahasto on vähintään 50 000 euroa siirtoa edeltävän vuoden lopussa.

Veritaksen asiakashyvitykset 2015-2019

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!