Asiakashyvitykset

Kaikki työnantajat, joilla on TyEL-vakuutussopimus kanssamme, ovat oikeutettuja saamaan alennusta TyEL-maksuistaan asiakashyvitysten muodossa.

Parhaimmat asiakashyvitykset kertyvät pitkästä asiakassuhteesta.

Tilapäisillä työnantajilla ei ole oikeutta asiakashyvityksiin. He voivat kuitenkin halutessaan solmia vakuutussopimuksen kanssamme, ja näin päästä asiakashyvitysten kertymisen piiriin.

Asiakashyvitysten määrä

Hyvitysten määrään vaikuttaa asiakkaan maksama TyEL-maksu, yhtiömme sijoitustoiminnan tuotto, vakavaraisuutemme sekä toimintamme tehokkuus.

Työeläkevakuuttajien keskimääräinen asiakashyvitys 1990-2014

Työeläkevakuuttajien keskimääräinen asiakashyvitys 1990-2014