Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2019

Työnantajien ja yritysten velvollisuuksiin kuuluvat TyEL-maksujen lisäksi myös muut sosiaaliturvamaksut. Maksujen määrät voit tarkistaa alla olevasta taulukosta.

Etsitkö edellisen vuoden prosentteja? Täältä löydät vuoden 2018 vakuutusmaksut.

Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2019
Maksu % bruttopalkasta
TyEL-eläkevakuutusmaksut  
     Sopimustyönantajan TyEL-maksu 
    (sisältäen työntekijän osuuden)
Sopimustyönantaja maksaa säännöllisesti palkkaa ja hänellä on jatkuvasti vähintään yksi työntekijä.
Lopulliseen maksuun vaikuttavat mm. mahdollinen asiakashyvitys sekä palkkasumman ylittäessä 2,08 miljoonaa yrityksen maksuluokka. 
25,2
     Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu
    (sisältäen työntekijän osuuden)
Tilapäinen työnantaja palkkaa työntekijöitä vain silloin tällöin, ja hänen maksamansa palkka jää alle 8 502 euron 6 kk:n aikana.
25,2
Työntekijän osuus TyEL-vakuutusmaksusta  
     17–52 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 53 vuotta. 
6,75
     53–62 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 63 vuotta.
8,25
     63–67 v. 6,75
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17–64 v.)  
     Palkkasumman ensimmäisestä 2 086 500 eurosta 0,5
     Palkkasumman 2 086 500 euroa ylittävältä osalta 2,05
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,5
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,78
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu osaomistajasta 0,5
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotumaksu) 0,77
Työntekijän sairausvakuutusmaksu (16–67 v.)  
   Vuosipalkka alle 14 282 euroa  0,00
   Vuosipalkka vähintään 14 282 euroa 1,54
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu määräytyy palkkojen ja työn riskitekijöiden mukaan. Lisätietoa saat vahinkovakuutusyhtiöstäsi.
 
Ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksun yhteydessä. Lisätietoa saat vahinkovakuutusyhtiöstäsi.
 
Yrittäjän työeläkevakuutusmaksut 2019
Maksu % YEL-työtulosta
Yrittäjän YEL-eläkevakuutusmaksu  
     18–52 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterivuoden lopussa, jolloin yrittäjä täyttää 53 vuotta.
24,1
     53–62 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterivuoden lopussa, jolloin yrittäjä täyttää 63 vuotta.
25,6
     63–67 v. 24,1
Uuden yrittäjän YEL-vakuutusmaksu
Uusi yrittäjä saa YEL-maksuistaan 22 prosenttia alennusta ensimmäisten neljän vuoden ajan.
 
     18–52 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterivuoden lopussa, jolloin yrittäjä täyttää 53 vuotta. 
18,798
     53–62 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterivuoden lopussa, jolloin yrittäjä täyttää 63 vuotta.
19,968
     63–67 v. 18,798
TyEL- ja YEL-vakuutusmaksuissa käytettävät korot 2019
Korko % maksusta
Vakuutusmaksukorko, YEL (1.1.-31.12.2019)
Vakuutusmaksukorko korvasi perustekoron 1.1.2016
2,0
Vakuutusmaksukorko, TyEL (1.1.-30.6.2019)
Vakuutusmaksukorko korvasi perustekoron 1.1.2016
2,0
Vakuutusmaksukorko, TyEL (1.7.-31.12.2019)
Vakuutusmaksukorko korvasi perustekoron 1.1.2016
Ei vahvistettu
Viivästyskorko (1.1.-30.6.2019)
Työeläkemaksujen viivästyskorko on 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko.
8,0
Viivästyskorko (1.7.-31.12.2019)
Työeläkemaksujen viivästyskorko on 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko.
Ei vahvistettu
Rajamäärät 2019
Mitä raja koskee? Raja, euroa
TyEL-vakuuttamisen alaraja 59,36 e/kk
YEL-vakuuttamisen alaraja 7 799,37 e/v
YEL-vakuuttamisen yläraja 177 125 e/v
Kelan työttömyyspäiväraha yrittäjälle, YEL-työtulo vähintään 12 816 e/v
Yrittäjän työttömyyskassan jäsenyys, YEL-työtulo vähintään 12 816 e/v
Yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, YEL-työtulo vähintään 7 799,37 e/v
Indeksikorotus 2019
Mitä korotus koskee? % edellisvuodesta
Eläkkeet
Korotetaan vuosittain työeläkeindeksillä, jonka pisteluku vuonna 2019 on 2585
1,45
Ansiot, työtulot ja laissa määrätyt rajamäärät
Korotetaan vuosittain palkkakertoimella, jonka pisteluku vuonna 2019 on 1,417
1,86

Testaa, voisitko hyötyä enemmän TyEL- ja YEL-maksuistasi. Vastauksen saat parissa sekunnissa.

Koen olevani tärkeä asiakas nykyisessä työeläkeyhtiössäni.
Tiedän kuka vastaa puhelimeen, kun soitan työeläkeyhtiööni.
YEL- ja TyEL-turvani on tarkistettu, ja tiedän sen olevan oikealla tasolla.
Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!