Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2020

Työnantajien ja yritysten velvollisuuksiin kuuluvat TyEL-maksujen lisäksi myös muut sosiaaliturvamaksut. Maksujen määrät voit tarkistaa alla olevasta taulukosta.

Etsitkö edellisen vuoden prosentteja? Täältä löydät vuoden 2019 vakuutusmaksut.

Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2020
Maksu % bruttopalkasta
TyEL-eläkevakuutusmaksut  
     Sopimustyönantajan TyEL-maksu 
    (sisältäen työntekijän osuuden)
Sopimustyönantaja maksaa säännöllisesti palkkaa ja hänellä on jatkuvasti vähintään yksi työntekijä.
Lopulliseen maksuun vaikuttavat mm. mahdollinen asiakashyvitys sekä palkkasumman ylittäessä 2,086 miljoonaa yrityksen maksuluokka. 
25,3 % 30.4. asti ja 22,7 % 1.5.-31.12.
     Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu
    (sisältäen työntekijän osuuden)
Tilapäinen työnantaja palkkaa työntekijöitä vain silloin tällöin, ja hänen maksamansa palkka jää alle 8 676 euron 6 kk:n aikana.
25,3 % 30.4. asti ja 22,7 % 1.5.-31.12.
Työntekijän osuus TyEL-vakuutusmaksusta  
     17–52 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 53 vuotta. 
7,15
     53–62 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 63 vuotta.
8,65
     63–67 v. 7,15
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17–64 v.) Lisää tietoa tyollisyysrahasto.fi  
     Palkkasumman ensimmäisestä 2 125 500 eurosta 0,45
     Palkkasumman 2 125 500 euroa ylittävältä osalta 1,70
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,25
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,65
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu osaomistajasta 0,45
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotumaksu) 1,34
Työntekijän sairausvakuutusmaksu   
   Päiväraha,Vuosipalkka alle 14 574 euroa  0,00
   Päiväraha, Vuosipalkka vähintään 14 574 euroa 1,18
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu määräytyy palkkojen ja työn riskitekijöiden mukaan. Lisätietoa saat vahinkovakuutusyhtiöstäsi.
 
Ryhmähenkivakuutusmaksu maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksun yhteydessä. Lisätietoa saat vahinkovakuutusyhtiöstäsi.
 
Yrittäjän työeläkevakuutusmaksut 2020
Maksu % YEL-työtulosta
Yrittäjän YEL-eläkevakuutusmaksu  
     18–52 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterivuoden lopussa, jolloin yrittäjä täyttää 53 vuotta.
24,1
     53–62 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterivuoden lopussa, jolloin yrittäjä täyttää 63 vuotta.
25,6
     63–67 v. 24,1
Uuden yrittäjän YEL-vakuutusmaksu
Uusi yrittäjä saa YEL-maksuistaan 22 prosenttia alennusta ensimmäisten neljän vuoden ajan.
 
     18–52 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterivuoden lopussa, jolloin yrittäjä täyttää 53 vuotta. 
18,798
     53–62 v.
Maksuprosentti vaihtuu sen kalenterivuoden lopussa, jolloin yrittäjä täyttää 63 vuotta.
19,968
     63–67 v. 18,798
TyEL- ja YEL-vakuutusmaksuissa käytettävät korot 2020
Korko % maksusta
Vakuutusmaksukorko, YEL (1.1.-31.12.2020)
Vakuutusmaksukorko korvasi perustekoron 1.1.2016
2,0
Vakuutusmaksukorko, TyEL (1.1.-30.6.2020)
Vakuutusmaksukorko korvasi perustekoron 1.1.2016
2,0
Vakuutusmaksukorko, TyEL (1.7.-31.12.2020)
Vakuutusmaksukorko korvasi perustekoron 1.1.2016

2,0

Viivästyskorko (1.1.-30.6.2020)
Työeläkemaksujen viivästyskorko on 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko.8,008888
8,0
Viivästyskorko (1.7.-31.12.2020)
Työeläkemaksujen viivästyskorko on 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko.
8,0
Rajamäärät 2020
Mitä raja koskee? Raja, euroa
TyEL-vakuuttamisen alaraja 60,57 e/kk
YEL-vakuuttamisen alaraja 7 958,99 e/v
YEL-vakuuttamisen yläraja 180 750 e/v
Kelan työttömyyspäiväraha yrittäjälle, YEL-työtulo vähintään 13 076 e/v
Yrittäjän työttömyyskassan jäsenyys, YEL-työtulo vähintään 13 076 e/v
Yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, YEL-työtulo vähintään vahvistettu työtulo
Indeksikorotus 2020
Mitä korotus koskee? % edellisvuodesta
Eläkkeet
Korotetaan vuosittain työeläkeindeksillä, jonka pisteluku vuonna 2020 on 2617
1,23
Ansiot, työtulot ja laissa määrätyt rajamäärät
Korotetaan vuosittain palkkakertoimella, jonka pisteluku vuonna 2020 on 1,446
2,04

Testaa, voisitko hyötyä enemmän TyEL- ja YEL-maksuistasi. Vastauksen saat parissa sekunnissa.

Koen olevani tärkeä asiakas nykyisessä työeläkeyhtiössäni.
Tiedän kuka vastaa puhelimeen, kun soitan työeläkeyhtiööni.
YEL- ja TyEL-turvani on tarkistettu, ja tiedän sen olevan oikealla tasolla.
Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!