Mikä kuuluu TyEL-palkkaan

Mitä ansioita sinun kuuluu meille ilmoittaa? Olemme koonneet alle esimerkkejä erilaisista työntekijöille maksettavista suorituksista sekä niiden kuulumisesta ns. TyEL-palkkaan.

 

Työntekijän palkan ilmoittaminen ja eläkemaksun pidättäminen Ilmoitetaanko TyEL-ilmoituksella? Pidätetäänkö työntekijän eläkemaksu?
Peruspalkka (aika- ja suoritepalkka ja ylityökorvaukset) Kyllä Kyllä
Sairausajan palkka Kyllä Kyllä
Sairauskassan lisäpäiväraha. Ei Ei
Vuosilomakorvaus ja -palkka, lomaltapaluuraha, lomaraha. Kyllä Kyllä
Palkan lisät ja korotukset (esim. ylityö, sunnuntaityö, vapaavuorokorvaus, varallaolokorvaus). Kyllä Kyllä
Luottamustoimen kokouspalkkio, jos työsuhteessa palkkion maksaajan. Kyllä Kyllä
Luottamustoimen kokouspalkkio ellei työsuhteessa. Ei Ei
Luontoisedut (asuntoetu, ravintoetu, autoetu, puhelinetu, yms). Kyllä Kyllä
Ansio, joka muodostuu pelkästä luontoisedusta (työntekijän maksu voidaan periä vuoden kuluessa seuraavien palkanmaksujen yhteydessä). Kyllä Kyllä
Päivärahat siltä osin kuin ne ovat veronalaista tuloa. Kyllä Kyllä
Verovapaat päivärahat ja korvaukset. Ei Ei
Korvaukset luottamushenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Kyllä Kyllä
Yleisöltä saatavat palvelu- ja lahjarahat. Kyllä Kyllä
Vakuutuspalkka ulkomaan työstä. Kyllä Kyllä
Irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä ajalta. Kyllä Kyllä
Korvaus laittomasta irtisanomisesta. Ei Ei
Korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana. Ei Ei
Oppisopimus- tai kolutussopimusajalta maksettu palkka. Kyllä Kyllä
Työllistämistuen avulla palkatun työntekijän kokonaispalkka. Kyllä Kyllä
Suoritukset henkilöstörahastoon. Ei Ei
Provisio, jos työsuhteessa. Kyllä Kyllä
Rojalti (korvaus teoksen tekijälle). Ei Ei
Tantieemi tai bonus, jos työsuhteessa. Kyllä Kyllä
Ei veronalainen esinelahja. Ei Ei
Työnantajan antamat lahjarahat ja lahjakortit. Kyllä Kyllä
Osingonjako ja voitto-osuus. Ei Ei
Ky:n äänettömälle yhtiömiehelle maksettu palkka. Kyllä Kyllä
Odotusajan palkka. Ei Ei
Henkilökuntaetu, kun kyse ei ole työstä saadusta vastikkeesta. Ei Ei
Sijaismaksajan maksama palkka (konkurssipesä, palkkaturvaviranomainen tai muu maksaja). Kyllä Kyllä