Mikä kuuluu TyEL-palkkaan

Kaikki vastikkeet, jotka maksetaan työsuhteeseen perustuvasta työstä, lasketaan pääsääntöisesti eläkkeen perusteena olevaan ansioon (TyEL-palkka). Työsuhteessa olevalle työntekijälle maksettavat vastikkeet, jotka eivät perustu työhön, ei lasketa eläkkeen perustana oleviin ansioihin. TyEL-palkkaan kuulumisen kannalta ei ole merkitystä, pidätetäänkö ansioista veroa vai ei.

Lue lisää palkkatiedoista tulorekisteristä.