Työ EU-/ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaissa

EU- ja ETA-maat sekä Sveitsi

Kun työntekijä lähtee ulkomaille töihin, hän siirtyy yleensä kohdemaan sosiaaliturvan piiriin, jolloin hänet vakuutetaan työskentelymaan lainsäädännön mukaan.

Poikkeuksena tähän sääntöön ovat n.k. lähetetyt työntekijät, joihin sovelletaan tilapäisen komennuksen ajan Suomen lainsäädäntöä ja jotka vakuutetaan komennuksen aikana TyEL:n mukaan.

Lähetetyksi työntekijäksi katsotaan työntekijä, joka

  • on Suomessa toimivan työnantajan lähettämä
  • kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomaankomennuksen alkaessa
  • tekee työtä tilapäisesti ulkomailla.

EU-maahan työkomennukselle lähtevä tarvitsee Eläketurvakeskuksen antaman A1-todistuksen, jonka esittää sen tarvittaessa työskentelymaan viranomaiselle tai palkkaa maksavalle yritykselle. Todistusta voi hakea Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Pidemmät työkomennukset

EU:n asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta sekä Suomen eri maiden kanssa solmimat sosiaaliturvasopimukset määrittelevät miten pitkä työkomennus katsotaan tilapäiseksi.

Ulkomaille lähtevällä työntekijällä on tavallisesti mahdollisuus pysyä vakuutettuna Suomessa korkeintaan kahden vuoden ajan. Jos ulkomaan työkomennus jatkuu, työntekijä voi hakemuksesta saada kolmen vuoden poikkeusluvan pysyäkseen Suomen sosiaaliturvan piirissä, jos työskentelymaa hyväksyy hakemuksen.

Poikkeuslupaa haetaan samalla menetelmällä kuin lähetetyn työntekijän A1-todistustakin. Kätevimmin tämä käy Eläketurvakeskuksen verkkosivujen kautta.

Kahdessa tai useammassa maassa työskentelevät työntekijät

Jos työntekijä työskentelee kahdessa tai useammassa EU:n jäsenmaassa, hänet vakuutetaan lähtökohtaisesti asumismaan lainsäädännön mukaan. Edellytyksenä on, että huomattava osa työstä tehdään asuinmaassa. Muutoin työntekijä vakuutetaan yleensä työnantajan kotimaassa.

Tämä käytäntö koskee mm. useammassa EU-maassa  työskentelevää kuljetusyrityksen matkustavaa henkilökuntaa.

Sosiaaliturvasopimusmaat

Sosiaaliturvasopimusmaiden kohdalla sosiaaliturvan kattavuudesta on sovittu erikseen kahdenvälisillä sosiaaliturvasopimuksilla. Suomi on solminut sopimukset Kanadan, Quebecin, USA:n, Israelin, Chilen, Intian ja Australian kanssa.

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!