Työ EU:n ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolella

Kun työkomennus suuntautuu EU:n ulkopuolelle maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, työntekijä on usein vakuutettava sekä Suomen että työskentelymaan lakien perusteella.

Työntekijä on vakuutettava TyEL:n mukaan jos

  • työnantaja on suomalainen
  • työntekijä on lähetetty Suomesta
  • työsuhde lähettävään työnantajaan jatkuu ulkomaankomennuksen ajan ja
  • työntekijä kuuluu työkomennuksen alkaessa Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Vakuuttamisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta työkomennuksen kestäessä yli kaksi vuotta. Saadakseen vapautuksen TyEL-vakuuttamisesta työnantajan on kuitenkin järjestettävä tasoltaan työntekijän eläkelakia vastaava eläketurva jollain muulla tavalla. Vapautuksen myöntää Eläketurvakeskus.

Työnantaja voi tietyin edellytyksin myös järjestää vapaaehtoisen työeläkelakien mukaisen eläketurvan sellaiselle lähetetylle työntekijälle, jota pakollinen vakuutus ei koske. Ota TyEL Veritaksesta!

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!