TyEL-vuosi-ilmoitusopas

Erikoistilanteet

Vakuutus on siirtynyt toisesta yhtiöstä

Jos TyEL-vakuutuksenne on siirtynyt Veritas Eläkevakuutukseen vuoden 2018 aikana, vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan vain se palkan osa, joka on maksettu työntekijälle vakuutuksen astuttua voimaan meillä.

Jos työntekijä on ollut palveluksessanne vakuutuksen siirtyessä Veritakseen, näkyy  hänen kohdallaan sekä vakuuttamisen alkuperäinen alkamispäivä että vakuutuksen siirtymispäivä Veritakseen. Tarkista, että tiedot pitävät paikkansa. Jos rekisteritiedoista puuttuu vakuutuksen siirtyessä palveluksessanne olleita henkilöitä, lisää heidän tietonsa vuosi-ilmoitukselle. Ilmoita työsuhteen alkamispäiväksi vakuutuksen siirtymispäivä Veritakseen (1.1., 1.4., 1.7., tai 1.10.) ja palkaksi vakuutuksen siirtymisestä vuoden loppuun saakka maksettu palkka. Kannattaa myös tarkistaa edellisestä eläkeyhtiöstä, että he ovat rekisteröineet työntekijän vakuutuksen siirtymiseen saakka. 

Jos työsuhde on alkanut vasta vakuutuksen siirryttyä, ilmoita sekä työsuhteen alkamispäivä että palkka vuonna 2018.

Palkkatietojen ilmoitustapa on muuttunut

Jos palkkatietojen ilmoitustapa on muuttunut kuukausi-ilmoituksesta vuosi-ilmoitukseksi vakuutuksen siirtyessä toisesta vakuutusyhtiöstä Veritakseen, täydennä rekisteristä puuttuvien työntekijöiden tiedot vuosi-ilmoitukseen. Vakuutuksen siirtyessä jatkuvina olleiden työsuhteiden alkamispäiväksi ilmoitetaan päivä, jolloin vakuutus on siirtynyt Veritakseen (mahdolliset siirtopäivät 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.). Henkilön palkaksi ilmoitetaan se palkan osa, joka on maksettu TyEL-vakuutuksen astuttua voimaan Veritaksessa.

Osa palkasta on ilmoitettu tilapäisenä työnantajana

Jos työntekijöiden palkkoja on jo vuoden 2018 aikana ilmoitettu ns. tilapäisenä työnantajana, niitä ei ilmoiteta uudelleen vuosi-ilmoituksessa. Tällainen tilanne on voinut syntyä, jos vakuutussopimus kanssamme on solmittu kesken vuotta.

Tilapäinen työnantaja palkkaa työntekijöitä vain silloin tällöin ja maksaa työntekijöilleen puolen vuoden aikana palkkaa yhteensä alle 8 346 euroa (rajamäärä vuonna 2018). Työnantaja ei voi samanaikaisesti olla sekä sopimustyönantaja (ottanut TyEL-vakuutuksen) että tilapäinen työnantaja.

Osasto- tai eläkeryhmäsiirto

TyEL-vakuutuksen työsuhteet voidaan työnantajan pyynnöstä jaotella osastoittain. Jaon avulla työnantaja voi esimerkiksi seurata vuosilaskelmasta eri henkilöstöryhmien TyEL-kustannusten kehitystä. Työsuhteet voidaan  jakaa myös eläkeryhmittäin, jos vakuutukseen on liitetty parannettuja eläke-etuja.

Jos työntekijä on siirtynyt vuoden 2018 aikana osastosta tai eläkeryhmästä toiseen, ilmoita vuosi-ilmoituksella hänen palkkansa erikseen jokaiseen osastoon tai eläkeryhmään kuulumisen ajalta.

 

TyEL-vuosi-ilmoitusopas