TyEL-vuosi-ilmoitusopas

Ketkä ilmoitetaan?

Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan kaikki 17–67-vuotiaat työntekijät, joiden palkka on yltänyt vähintään 58,27 euroon kuukaudessa vuonna 2018.

TyEL-vakuutukseen pitää ilmoittaa kaikki palkat, jotka työntekijälle on maksettu 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Vuosi-ilmoituksella hänen palkkansa ilmoitetaan aina sen kuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 68 vuotta. Myös eläkkeellä olevat työntekijät ilmoitetaan, jos he täyttävät yllä mainitut ikä- ja palkkavaatimukset. 

Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan myös työntekijät, joilla on oppisopimus. Muuhun työpaikkakoulutukseen kuin oppisopimuskoulutukseen osallistuva henkilö ilmoitetaan, jos hän on työsuhteessa työnantajaan. Työelämävalmennuksessa olevaa työntekijää ei ilmoiteta.

Kuka kuuluu TyEL:iin?

TyEL:n mukaan vakuutetaan työsuhteessa olevat henkilötTyEL:ssa työsuhde määritellään samalla tavoin kuin työsopimuslaissa, jonka mukaan työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajan hyväksi tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät, palkka on vakuutettava riippumatta siitä, pidätetäänkö siitä veroa.

Kaikki yksityisen sektorin työntekijät voi vakuuttaa meillä työsuhteiden kestosta ja alasta riippumatta. Merimieslaissa tarkoitettu työskentely vakuutetaan kuitenkin merimieseläkelain mukaan Merimieseläkekassassa.

Työntekijän kansalaisuus ei vaikuta TyEL-vakuuttamiseen eikä eläkkeen kertymiseen. Jos suomalainen työnantaja ottaa palvelukseensa ulkomaalaisia työntekijöitä Suomessa, heidät vakuutetaan samoin kuin suomalaiset työntekijät. 

Jos ulkomaalainen työnantaja palkkaa työntekijöitä Suomessa, työntekijät on vakuutettava Suomessa TyEL:n mukaan.

 

TyEL-vuosi-ilmoitusopas