TyEL-vuosi-ilmoitusopas

Päättyneet työsuhteet

Työsuhteen päättymispäivä

Jos työntekijän työsuhde on päättynyt vuoden 2018 aikana, ilmoita vuosi-ilmoituksella työsuhteen päättymispäivä. Merkitse työsuhteen päättymispäiväksi työsuhteen viimeinen voimassaolopäivä tai viimeinen päivä, jolloin työntekijä kuului TyEL-vakuutukseen.

Jos työntekijälle ei kuitenkaan ole maksettu lainkaan palkkaa vuoden 2018 aikana, merkitse työsuhteen päättymispäiväksi työntekijän viimeinen palkallinen työpäivä vuonna 2017.

Työntekijä on jäänyt eläkkeelle

Jos työntekijän työsuhde on päättynyt vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen vuonna 2018, hänelle on jo merkitty työsuhteen päättymispäiväksi ns. eläketapahtumapäivä. Tämä on se päivä, johon saakka hänelle on karttunut eläkettä. Palkaksi on merkitty meille eläköitymisen yhteydessä ilmoitettu summa. Tarkista, että palkkasumma pitää paikkansa. 

Jos työntekijälle on ilmoitetun palkkasumman lisäksi maksettu jotakin vastiketta, usein kyseessä voi olla esim. bonus tai muu palkan osa, korjaa palkkasumma vuosi-ilmoitukselle. Ilmoita myös, mistä vastikkeesta on kyse. Vastikkeen laadusta riippuu, karttuuko siitä työntekijälle eläkettä eli pitääkö hänen eläkepäätöstään korjata.

Jos työntekijä  aloittaa palveluksessanne uudestaan alle 68-vuotiaana mutta jäätyään jo eläkkeelle, muistathan ilmoittaa vuosi-ilmoituksella uuden työsuhteen alkamispäivän.

Työntekijä on täyttänyt 68 vuotta

Jos työntekijä on täyttänyt 68 vuotta vuonna 2018, hänen työsuhteensa ilmoitetaan päättyneeksi. Jos työsuhde on päättynyt ennen sitä kuukautta, jolloin työntekijä täytti 68 vuotta, merkitse päättymispäiväksi työsuhteen viimeinen voimassaolopäivä. Jos työsuhde kuitenkin on päättynyt 68 vuoden iän täyttämiskuukauden aikana tai jatkunut sen jälkeen, merkitse päättymispäiväksi sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin työntekijä täytti 68 vuotta. 

Esimerkki: Työntekijä on täyttänyt 68 vuotta 15.6.2018, ja hänen työsuhteensa on päättynyt samana päivänä. Vuosi-ilmoituksella työsuhteen päättymispäiväksi ilmoitetaan 30.6.2018.

Palkaksi ilmoitetaan työntekijälle yllä määriteltyyn työsuhteen päättymispäivään mennessä maksettu palkka. Jos työntekijälle on kuitenkin maksettu ns. lopputili hänen jo täytettyään 68 vuotta, myös se lasketaan poikkeuksellisesti mukaan palkkasummaan. Työsuhteen päättymispäivää tämä ei muuta.

 

TyEL-vuosi-ilmoitusopas