TyEL-vuosi-ilmoitusopas

Palkan ilmoittaminen

Yleissääntö

Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan työntekijälle vuoden 2018 aikana maksetun palkan määrä yhtenä summana. Ennakkoveroa, työntekijän oman työeläkemaksun osuutta tai muita sosiaalivakuutusmaksuja ei vähennetä siitä.

Vuosi-ilmoituksella ilmoitettava palkka on yleensä sama kuin henkilön veron ennakonpidätyksen alainen palkka tai muu työstä korvauksena maksettu vastike. Peruspalkan lisäksi palkkasummaan lasketaan siis mukaan myös esimerkiksi luontoisedut, ylityölisät sekä lomarahat. Jos olet epävarma, kuuluuko tietty suoritus ilmoittaa vuosi-ilmoituksella, voit tarkistaa asian helposti verkkosivuiltamme löytyvästä taulukosta.  

Ilmoita vuosi-ilmoituksella myös määräaikaisille työntekijöille maksettu palkka, jos et ole niitä vielä vuoden kuluessa ilmoittanut. 

Jos aikaisemmin ilmoittamissasi palkkatiedoissa on virheitä, voit korjata ne vuosi-ilmoituksella. Jos palkkoja on kokonaan ilmoittamatta vuotta 2018 edeltävältä ajalta, voit ilmoittaa ne menettelemällä aivan kuin kyseessä olisi uusi työsuhde eli ilmoittamalla työsuhteen alkamis- ja mahdollisen päättymispäivän sekä palkat vuosittain.

Luottamustoimipalkkiot

Luottamustoimipalkkiot ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella vain, jos luottamustoimen haltija on työsuhteessa palkkioiden maksajaan. Silloin luottamustoimesta saadut palkkiot lisätään henkilölle maksettuun muuhun palkkaan eikä niitä siis vakuuteta erikseen. 

Luottamustoimen haltijat jotka eivät ole työsuhteessa palkkion maksajaan ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella vain, jos heille on otettu erillinen TyEL-vakuutus. Yrityksesi voi halutessaan järjestää TyEL:n mukaisen eläketurvan myös niille 17–67-vuotiaille luottamustoimeen valituille henkilöille, jotka eivät ole työsuhteessa yritykseesi, ottamalla heille erillisen TyEL-vakuutuksen. Edellytyksenä on, että vakuutukseen kuuluvan henkilön luottamustoimipalkkiot ovat vähintään 58,27 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Jos erillistä TyEL-vakuutusta ei ole, luottamustoimipalkkioita ei ilmoiteta vuosi-ilmoituksella.

Vakuutukseen kuuluvista luottamushenkilöistä maksetaan myös TyEL-vakuutusmaksua tavalliseen tapaan. Myös työntekijän eläkevakuutusmaksu pidätetään luottamustoimen haltijalle maksetusta palkkiosta samojen sääntöjen mukaan kuin työsuhteessa olevilta työntekijöiltä. Vakuutusmaksu määräytyy kullekin ajankohdalle vahvistetun TyEL-vakuutusmaksuprosentin mukaan. Vakuutuksen voi ottaa täyttämällä TyEL-vakuutushakemuksen. Vakuutusta ottaessa on otettava kantaa siihen, mistä ajankohdasta alkaen luottamustoimen haltijalle maksetut palkkiot lasketaan eläkkeeseen oikeuttaviksi ansioiksi eli mistä alkaen ne vakuutetaan. Palkkiot voidaan vakuuttaa takautuvastikin, mutta enintään vakuutuksen ottamisvuotta edeltävän kalenterivuoden aikana maksetut palkkiot.

Palvelurahat

Palvelurahat ovat eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ja niillä saattaa olla merkittävä vaikutus työntekijän eläketurvaan. Palvelurahat kuuluu siis ilmoittaa TyEL-vuosi-ilmoituksella. Jos et tiedä työntekijän palvelurahojen määrää, työntekijä voi myös itse ilmoittaa palvelurahojensa määrän tähän tarkoitetulla lomakkeella. Ota yhteyttä meihin, niin toimitamme sen sinulle. Voit ohjeistaa työntekijää merkitsemään lomakkeelle vuoden 2018 aikana saamansa palkan luontoisetuineen sekä palvelurahat samansuuruisina, kuin hän ilmoittaa ne verottajalle.

Lomake on toimitettava meille viimeistään 31.1.2019 joko työnantajan kautta tai suoraan osoitteeseen Veritas Eläkevakuutus, PL 133, 20101 TURKU.

Yksityisen lastenhoidon tuki

Myös kotitaloudet jotka palkkaavat lastenhoitajia, siivousapulaisia tai muita työntekijöitä ovat TyEL-vakuuttamisvelvollisia. Jos työnantajana toimiva kotitalous on ottanut TyEL-vakuutuksen ja valinnut vuosi-ilmoitustavan, vuosi-ilmoitus on tehtävä samaan tapaan kuin muidenkin työnantajien.

Palkatun lastenhoitajan osalta sekä perheen hoitajalle maksama palkka että Kelan suoraan hoitajalle maksama tuki ilmoitetaan palkkana vuosi-ilmoituksella. Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan näiden yhteissumma.

Jos hoitajalle maksettavan palkan on sovittu osittain koostuvan yksityisen hoidon tuesta ja osittain kunnallisesta hoitolisästä, myös kunnallinen hoitolisä on eläkkeen perusteena olevaa ansiota ja se ilmoitetaan hoitajan palkkaan kuuluvaksi, myös vaikka kunta maksaisi tuen suoraan hoitajalle.

Hoitajan palkannut perhe vastaa työeläkevakuutusmaksun maksamisesta sekä perheen itsensä maksaman palkan että Kelan tuen osalta. Perhe myös pidättää työntekijän eläkemaksun hoitajan saamasta kokonaistulosta, johon lasketaan myös mahdollisen tuen perusteella määräytyvä osa. Kela tai kunta ei pidätä työntekijän eläkemaksua maksamastaan tuesta.

Jos hoitajan palkka koostuu yksinomaan Kelan maksamasta tuesta (sekä mahdollisesta kunnallisesta hoitolisästä), perhe ei voi pidättää työntekijän eläkemaksua, vaan maksaa itse sekä työnantajan että työntekijän eläkevakuutusmaksun.

 

TyEL-vuosi-ilmoitusopas