TyEL-vuosi-ilmoitusopas

Palkattomat poissaolot

Jos työntekijä on palkattomalla vapaalla, esimerkiksi lomautettuna, opintovapaalla tai äitiysvapaalla, ilmoitetaan tämä vuosi-ilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, sijoittuuko poissaolo kokonaisuudessaan vuoteen 2017 vai ei.

Jos kyseessä on lyhyt, vuoden 2017 aikana alkanut ja päättynyt palkaton poissaolo, vuoden 2017 kokonaispalkan ilmoitus riittää.

Jos palkaton poissaolo on alkanut jo vuonna 2016 ja palkkaa ei ole maksettu vuonna 2017, työsuhde päätetään työntekijän viimeiseen työssäolopäivään vuonna 2016.

Jos taas palkaton poissaolo on alkanut vuonna 2017, mutta ei ole vielä päättynyt, ilmoitetaan työsuhteen päättymispäiväksi työntekijän viimeinen työssäolopäivä vuonna 2017. Ilmoita myös hänelle vuonna 2017 maksettu palkka. Kun työntekijä myöhemmin palaa töihin palkattomalta vapaalta, ilmoita meille hänen ensimmäinen työskentelypäivänsä vapaan jälkeen. Palkattoman poissaolon kestoa ei tarvitse ilmoittaa. 

Huomaa, että jos työntekijälle maksetaan palkkaa palkattoman poissaolon aikana (esim. lomapalkkaa), on kyseinen palkka vakuutettava. Palkka ilmoitetaan sen vuoden vuosi-ilmoituksella, jolloin palkka on maksettu. Jos vuoden aikana ei ole maksettu muuta palkkaa, palkattoman poissaolon aikana maksettu palkka ilmoitetaan aivan, kuin työntekijä olisi ollut työssä maksukuukauden ajan. Työsuhteen alkamispäiväksi ilmoitetaan palkanmaksukuukauden ensimmäinen päivä ja päättymispäiväksi kuukauden viimeinen päivä.

TyEL-vuosi-ilmoitusopas