TyEL-vuosi-ilmoitusopas

Uudet työsuhteet

Henkilötiedot

Jos palveluksessanne on vuoden 2018 aikana aloittanut uusia työntekijöitä, joiden tietoja ei vielä ole TyEL-vakuutuksessa, aloita ilmoittamalla heidän henkilötietonsa. Ilmoita työntekijän sukunimi ja etunimet. Myös henkilötunnus on pakollinen tieto. Jos henkilötunnusta ei ole, ilmoita työntekijän syntymäaika ja sukupuoli (M=mies, N=nainen).

Työsuhteen alkamispäivä

Merkitse työsuhteen alkamispäiväksi se päivä, jolloin työntekijä tuli TyEL:n alaisuuteen tai josta lähtien hän on kuulunut kyseiseen TyEL-vakuutukseen (esim. jos työnantajalla on useampia TyEL-vakuutuksia). Työntekijä ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella, jos hän on 17–67-vuotias palkkaa maksettaessa ja hänen palkkansa on ollut vähintään 58,27 euroa kuukaudessa vuonna 2018.

Työntekijä on täyttänyt 17 vuotta

Jos työntekijän työsuhde on alkanut ennen kuin hän on täyttänyt 17 vuotta, ja työntekijä on edelleen työsuhteessa 17-vuotispäiväänsä seuraavan kuukauden alkaessa, ilmoita hänen työsuhteensa alkamispäiväksi 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Tästä päivästä alkaen työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijälle TyEL-vakuutuksen ja maksamaan hänestä työeläkemaksua.

Esimerkki 1: Työntekijä on täyttänyt 17 vuotta 15.6.2018. Hänen työsuhteensa alkamispäiväksi ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella 1.7.2018. Palkaksi 17 vuotta kesken vuotta täyttäneelle työntekijälle ilmoitetaan yllä määritellystä työsuhteen alkamispäivästä lähtien maksettu palkka riippumatta siitä, milloin se on ansaittu. 

tyel_vuosi_ilmoitus_17_vuotias.jpg

Esimerkki 2: Työntekijä on täyttänyt 17 vuotta 15.6.2018, ja hänelle on maksettu palkkaa sekä 30.6.2018 että 31.7.2018. Työsuhteen alkamispäiväksi merkitään 1.7.2018 ja palkaksi ilmoitetaan 31.7.2018 maksettu palkka. Palkkaa, joka on maksettu 30.6.2018, ei ilmoiteta.

Työntekijä on täyttänyt 68 vuotta 

Jos työntekijä on aloittanut työt vuonna 2018 sen kuukauden jälkeen, jolloin hän on täyttänyt 68 vuotta, häntä ei enää kuulu ilmoittaa TyEL-vuosi-ilmoituksella. Myöskään työeläkemaksua hänestä ei enää tarvitse maksaa, eikä työntekijälle kartu työstä eläkettä.

TyEL-vuosi-ilmoitusopas