Ammatillinen kuntoutus

Jos yrityksen tekemät panostukset työhyvinvointiin eivät riitä ennaltaehkäisemään työkyvyn menettämistä yksittäisen työntekijän kohdalla, kyseeseen saattaa tulla tarjoamamme ammatillinen kuntoutus.

Kuntoutus kannattaa!

Kuntoutuksesta hyötyvät sekä kuntoutuva työntekijä että työnantaja. Työeläkeyhtiöiden tarjoamalla ammatillisella kuntoutuksella voidaan työkykynsä menettämisen vaarassa oleva työntekijä valmentaa uusiin työtehtäviin.

Näin työuraan voidaan saada useita lisävuosia.

Työuran jatkuminen on monelta kannalta edullista. Kun kokenut työntekijä jatkaakin työelämässä, organisaation osaamisvaje voidaan välttää.

Tarpeeksi ajoissa aloitetussa kuntoutuksessa työnantajan ei myöskään tarvitse panostaa uuden työntekijän perehdyttämiseen.

Sairauspoissaolojen väheneminen on kiistaton etu: kaksi kolmesta kuntoutujasta palaa kuntoutuksen jälkeen työelämään.

Kuntoutuksesta on hyötyä myös eläkkeellä

Kuntoutus kannattaa jopa siinäkin tapauksessa, että kuntoutuja on jo siirtynyt määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle – puolet eläkkeeltä kuntoutukseen hakeutuneista pystyi palaamaan työelämään ammatillisen kuntoutuksen päätyttyä.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoihin voit tutustua lähemmin Henkilöasiakkaat -osiossa.