Työhyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Työhyvinvoinnin kehittämisessä tarvitaan sitoutumista sekä esimiehiltä että henkilöstöltä. Sitoutumista tukevat yhdessä sovitut tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet työkyvyttömyysriskin pienentämiseksi.

Tehokkainta työhyvinvoinnin kehittäminen on osana yrityksen strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa.

Osana työhyvinvointipalvelujamme tarjoamme asiantuntijatukea työhyvinvointitoiminnan johtamiseen.

Erityisesti työhyvinvointiohjelmien ja -suunnitelmien laatimisessa asiantuntijatuki voi olla tarpeen. Asiantuntijamme työstävät yhdessä yritysjohdon kanssa kehittämissuunnitelman työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi.