Työkyvyn ylläpito

Työkyvyn ylläpito on koko yrityksen asia.

Hyvään työkykyyn vaikuttaa moni tekijä: työntekijän omat valinnat, hänen työnsä, ympäröivä yhteiskunta ja elinympäristö.

Työnantajan vastuulla on luoda sellaiset työolot, joissa terve työnteko on mahdollista. On selvää, että turvallisessa työympäristössä ja avoimessa ja vuorovaikutteisessa työyhteisössä jaksamiselle ja viihtymiselle on hyvät edellytykset.

Työkyvyn ylläpito on siis parhaimmillaan yhteistyötä, jossa työntekijä ja työnantaja sekä muut työhyvinvointia edistävät tahot tukevat kukin omalla toiminnallaan työntekijän työ- ja toimintakykyä.

Hyvään työkykyyn vaikuttavat hyvä johtaminen, turvallinen ja terveellinen työympäristö, henkilöstön ammatillinen osaaminen ja työntekijän oman elämänhallinnan tasapaino.

Työhyvinvoinnin työkaluilla voit itse lähteä kehittämään työpaikkanne hyvinvointia ja edistää yksittäisen työntekijän työkykyä. Työkalut saat verkkopalvelumme kautta.

VerNet-verkkopalvelustamme löydät mm.:

  • Ajankohtaisia uutisia työhyvinvoinnista ja sen eri osa-alueista
  • Työkaluja esimiestyöskentelyyn
  • Työhyvinvoinnin vuosikalenterin
  • Jumppaohjeita
  • Vinkkejä osaamisen kehittämiseen yrityksessä

Joko työpaikallanne on tehty työhyvinvointisuunnitelma? Poimi malli alta!