Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka otetaan käyttöön vuonna 2019. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat eli esimerkiksi työnantajat ilmoittavat tiedot työntekijöidensä ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti pääsäännön mukaan viiden päivän kuluessa  maksupäivästä.

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien ja eäkkeiden laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa ja tilastoinnissa. Tulorekisteri ei tuo viranomaisille uusia oikeuksia saada tietoja, vaan kukin tiedon käyttäjä saa tietoja vain sen mukaan, millaisia oikeuksia laki heille antaa.

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä käsitellään eduskunnassa syysistuntokauden aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 alkaen. Tulorekisterin olisi tarkoitus tulla tämän jälkeen käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset
Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!