Mitä aikaisempia käytäntöjä tulorekisteri korvaa?

Tulorekisteri yhdenmukaistaa eri tahoille tapahtuvaa palkkatietojen raportointia. Tulorekisteri korvaa mm.

  • Verohallinnolle
  • työeläkelaitoksille
  • työttömyysvakuutusrahastolle
  • tapaturmavakuuttamista varten toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta tulorekisteri korvaa

  • työnantajasuorituksiin liittyvät veroilmoitukset Verohallinnolle
  • veron tunnuksella 25 ilmoitettavat ennakonpidätykset osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä.

Ilmoittaja voi antaa tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja. Jos tiedot on annettu tulorekisteriin, niitä ei enää kysytä suorituksen maksajalta uudestaan. Jollei täydentäviä tietoja ole annettu, niitä voidaan joutua erikseen kysymään.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja hyödynnetään muun muassa etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten tekemässä valvonnassa sekä tilastoinnissa. Tulorekisterin täydentävät tiedot korvaavat myös aikaisemmin työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset
Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!