Mitä hyötyä tulorekisteristä on?

Yksi rekisteri ja yksi yhdenmukainen tapa ilmoittaa palkkatietoja helpottavat niin yrittäjien kuin kansalaistenkin asiointia. Jatkossa työnantajan tarvitsee ilmoittaa palkkatiedot vain yhden kerran.

Tulorekisterin käyttöönoton myötä palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu ja tiedon välityksen määrä vähenee. Tällä hetkellä palkkatietoja ilmoitetaan monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri tahdissa kulkevien aikataulujen mukaan. Jatkossa palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Tulorekisteristä tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien toimijoiden käytettävissä. Myös tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa ajantasaisen kokonaiskuvan omista palkka-, eläke- ja etuustiedoistaan.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset
Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!