Miten vapaaehtoinen ja lakisääteinen eläkevakuutus eroavat toisistaan?

Työeläke lasketaan ikävuosien 17–67 aikaisista työansioista. Kertyneellä eläkkeellä ei ole euro- eikä prosenttimääräistä kattoa. Työeläke säilyttää arvonsa, koska eläkkeen perusteena olevat ansiot ja maksettavat eläkkeet on sidottu palkka- ja hintatason muutoksia seuraaviin indekseihin. Lakisääteisestä eläketurvasta kertynyt eläke on nostettavissa heti mm. työkyvyttömyys- ja perhe-eläketapauksissa. Yrittäjän tapauksessa lisäksi lakisääteiseen yrittäjäeläkkeeseen ilmoitettu työtulo otetaan huomioon laskettaessa esim. sairaus- ja työttömyyspäivärahaa.

Eläketurvaa voi täydentää vapaaehtoisella lisäeläketurvalla, joka on työnantajan tai henkilön itsensä järjestämää. Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen maksetaan sovittu summa kuukausittain sovitun ajan.

Työntekijä saa nostaa näin säästettyä eläkettä tietyn ajan eläkkeelle jäämisen yhteydessä (esim. 2–5 vuoden ajan). Vapaaehtoisen eläketurvan perusteena eivät ole ansiot ja sitä ei ole sidottu palkka- ja hintatason muutoksia seuraaviin indekseihin. Vapaaehtoista eläketurvaa ei oteta huomioon laskettaessa työkyvyttömyys- tai perhe-eläkettä eikä työttömyys- tai sairauspäivärahaa.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset
Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!