TyEL-vakuutusmaksut

Mikä on eläkemeno?

Eläkemenolla tarkoitetaan sitä laskennallista kustannusta, joka syntyy työkyvyttömyyseläkkeestä vanhuuseläkeikään asti. Eläkemenon suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä, työhistoriasta ja ansioista. 

Eläkemenoa ei veloiteta sellaisenaan, vaan se huomioidaan määrättäessä työnantajan maksuluokkaa.

Mikä on maksuluokka?

Yrityksen maksuluokka määräytyy kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Mitä suurempi keskiarvo, sitä korkeampi maksuluokka.

Riskisuhde on yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden meno jaettuna keskimääräisellä työkyvyttömyyseläkemenolla. Eläkemenolla tarkoitetaan sitä laskennallista kustannusta, joka syntyy työkyvyttömyyseläkkeestä vanhuuseläkeikään asti. Eläkemenon suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä, työhistoriasta ja ansioista.  

Mikä on riskisuhde?

Riskisuhde on yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden meno jaettuna keskimääräisellä työkyvyttömyyseläkemenolla. Eläkemenolla tarkoitetaan sitä laskennallista kustannusta, joka syntyy työkyvyttömyyseläkkeestä vanhuuseläkeikään asti. Eläkemenon suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä, työhistoriasta ja ansioista.  

Miksi laskun eräpäivä on aikaisempi kuin laskutuspäivä?

Kuukausi-ilmoittajalla laskun eräpäiväksi tulee aina palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivä tai jos se on pyhäpäivä, sitä seuraava arkipäivä. Jos lähettää kuukausi-ilmoituksen myöhässä, laskun eräpäivä on aikaisempi kuin laskutuspäivä.

Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa?

Vuoden 2016 maksuluokkaan vaikuttavat vuosina 2013 ja 2014 toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Vuoden 2017 maksuluokkaan taas vaikuttavat vuosina 2014 ja 2015 myönnetyt eläkkeet.

Työntekijän työkyvyttömyyden alkamispäivä ratkaisee sen, minkä yrityksen maksuluokkaan työkyvyttömyyseläke vaikuttaa.

Työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno jaetaan niiden yritysten kesken, jotka ovat maksaneet työntekijälle palkkoja työkyvyttömyyden alkamista edeltävinä kahtena kalenterivuonna.

Esimerkki: Henkilö on tullut työkyvyttömäksi vuonna 2013. Hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna 2014. Tällöin työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno vaikuttaa niiden yritysten maksuluokkiin, jotka ovat maksaneet hänelle palkkoja vuosina 2011 ja 2012. Eläkemeno jaetaan näiden yritysten kesken vuosien 2011 ja 2012 palkkojen suhteessa. Vuonna 2014 myönnetty eläke vaikuttaa vuosien 2016 ja 2017 maksuluokkiin. 

Mistä työkyvyttömyysmaksu muodostuu?

Työkyvyttömyysmaksu on osa TyEL-vakuutusmaksua. Vuonna 2017 työkyvyttömyysmaksu koostuu yrityksen työntekijöiden ikärakenteesta riippuvasta perusmaksusta ja maksuluokan mukaisesta omavastuumaksusta seuraavasti:

  • Jos yrityksen omavastuupalkka on alle 2,04 miljoonaa euroa, työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy pelkästään perusmaksun mukaan eikä maksuluokka vaikuta maksuun.
  • Jos yrityksen omavastuupalkka on yli 2,04 miljoonaa euroa, mutta alle 32,7 miljoonaa euroa, työnantaja on osittain omavastuinen. Tällöin työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy osaksi yrityksen maksuluokan, osaksi perusmaksun mukaan.
  • Jos yrityksen omavastuupalkka on yli 32,7 miljoonaa euroa, on työnantaja täysin omavastuinen ja työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy yrityksen maksuluokan mukaan.

Mitä tarkoitetaan vakuutusmaksujen korkoutuksella?

TyEL-vakuutusmaksuille on määritelty teoreettinen eräpäivä vuoden puoliväliin, joka on kaikille sama. Koska vakuutusmaksuja kuitenkin voi maksaa pitkin vuotta, maksuerät korkoutetaan perustekorolla teoreettisesta eräpäivästä todelliseen eräpäivään. Mitä aikaisemmin vakuutusmaksu suoritetaan, sitä suurempi on korkohyvitys. TyEL-vakuutusmaksu on siis pienin, kun maksat koko vuoden maksun kerralla tammikuussa. Katso esimerkkimme.

Mitä tarkoittaa laiminlyöntikorotus?

Laiminlyöntikorotus peritään silloin, kun TyEL-vakuutus on otettu myöhässä eli myöhemmin kuin ensimmäistä palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. TyEL-maksua korotetaan tällöin 10 prosentilla laiminlyöntiajan vakuutusmaksusta.

Laiminlyöntikorotus peritään myös, jos työnantaja laiminlyö työntekijöidensä ansiotietojen ilmoittamisen. Laiminlyöntikorotuksen määrä kasvaa sitä korkeammaksi, mitä useampina vuosina laiminlyönti on tapahtunut. Ensimmäisen vuoden laiminlyöntikorotus on 10 prosenttia vakuutusmaksusta, toisen vuoden 20 prosenttia.

Miten TyEL-vakuutusmaksu jakaantuu työntekijän ja työnantajan välillä?

Työnantaja maksaa TyEL-maksun kokonaisuudessaan eläkevakuutusyhtiölle ja perii työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä työntekijältä. Työntekijän maksuosuuden määrä riippuu työntekijän iästä: 53–67-vuotiaat maksavat erisuuruista maksua kuin muut työntekijät. Katso tämänhetkiset maksuprosentit. Työntekijästä maksetaan TyEL-maksut 17–67-vuotiaana.

Miten TyEL-vakuutusmaksu määräytyy?

TyEL-vakuutusmaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamin perustein ja on sama kaikissa työeläkeyhtiöissä. Sopimustyönantajan maksu riippuu työnantajan koosta ja eläkeyhtiön asiakashyvityksistä. Tilapäisen työnantajan maksu on kiinteä. Katso tämänhetkiset maksuprosentit.

Mitkä työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat maksuluokkaan?

Maksuluokan kautta työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat työntekijöille toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokka on sitä alempi, mitä pienempi yrityksen työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut työkyvyttömyyseläkemeno on.

Eläkemenoon ei sisälly määräaikaisten eläkkeiden eli kuntoutustukien ja -rahojen kulut. Myöskään osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi ei vaikuta maksuluokkaan.

Tarvitsen todistuksen eläkevakuutuksen hoitamisesta (ns. maksutodistus, urakkatodistus). Mistä saan sellaisen?

Vakuutusmaksutodistuksen eli niin sanotun urakkatodistuksen (todistus työeläkevakuutuksen ottamisesta ja maksujen suorittamisesta) saat kätevimmin tulostamalla sen itse VerNet-verkkopalvelustamme. VerNet-palveluun pääset kirjautumaan sivun oikeasta ylänurkasta. Voit myös tilata maksutodistuksen yrityspalveluistamme tyel@veritas.fi tai puh. 010 195 600. Maksutodistus on sinulle ilmainen.

Voiko TyEL-laskun eräpäivää muuttaa pysyvästi?

 

Eräpäivää ei voi muuttaa olleenkaan. Vakuutusmaksu erääntyy sovittujen kalenterikuukausien 20. päivänä sosiaali- ja terveysministeriön työntekijän eläkelain nojalla vahvistamien vakuutusehtojen mukaan. Kaikki eläkevakuutusyhtiöt noudattavat samoja vakuutusehtoja.

Voiko TyEL-vakuutuksen maksutapaa muuttaa?

Sopimustyönantaja, joka ilmoittaa palkkatiedot kerran vuodessa, voi maksaa kalenterivuoden TyEL-vakuutusmaksut 1–12 erässä. Vuoden ensimmäisen vakuutusmaksuerän on kuitenkin aina eräännyttävä tammi–maaliskuun aikana. Maksutapaa voi halutessaan muuttaa VerNet-verkkopalvelussamme, soittamalla yrityspalveluihimme, puh. 010 195 600 tai lähettämällä s-postia osoitteella tyel@veritas.fi.

Voiko vuosi-ilmoittaja muuttaa ennakkopalkkasummaa?

Vuosi-ilmoittaja voi ja hänen pitää muuttaa ennakkopalkkasummaa heti, kun hän huomaa palkkasumman muuttuneen. Kun ennakkopalkkasumma vastaa lopullista laskua, vuosilaskennassa ei tule lisälaskua. Ennakkomaksun perusteena oleva palkkasumma ilmoitetaan jokaisella laskulla erikseen, ja erityisesti alkuvuodesta kannattaa tarkistaa sen oikeellisuus.

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!