TyEL-vakuutusmaksut

Mikä on eläkemeno?

Eläkemenolla tarkoitetaan sitä laskennallista kustannusta, joka syntyy työkyvyttömyyseläkkeestä vanhuuseläkeikään asti. Eläkemenon suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä, työhistoriasta ja ansioista. 

Eläkemenoa ei veloiteta sellaisenaan, vaan se huomioidaan määrättäessä työnantajan maksuluokkaa.

Mikä on maksuluokka?

Yrityksen maksuluokka määräytyy kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Mitä suurempi keskiarvo, sitä korkeampi maksuluokka.

Riskisuhde on yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden meno jaettuna keskimääräisellä työkyvyttömyyseläkemenolla. Eläkemenolla tarkoitetaan sitä laskennallista kustannusta, joka syntyy työkyvyttömyyseläkkeestä vanhuuseläkeikään asti. Eläkemenon suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä, työhistoriasta ja ansioista.  

Mikä on riskisuhde?

Riskisuhde on yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden meno jaettuna keskimääräisellä työkyvyttömyyseläkemenolla. Eläkemenolla tarkoitetaan sitä laskennallista kustannusta, joka syntyy työkyvyttömyyseläkkeestä vanhuuseläkeikään asti. Eläkemenon suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä, työhistoriasta ja ansioista.  

Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa?

Vuoden 2018 maksuluokkaan vaikuttavat vuosina 2015 ja 2016 toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Vuoden 2019 maksuluokkaan taas vaikuttavat vuosina 2016 ja 2017 myönnetyt eläkkeet.

Työntekijän työkyvyttömyyden alkamispäivä ratkaisee sen, minkä yrityksen maksuluokkaan työkyvyttömyyseläke vaikuttaa.

Työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno jaetaan niiden yritysten kesken, jotka ovat maksaneet työntekijälle palkkoja työkyvyttömyyden alkamista edeltävinä kahtena kalenterivuonna.

Esimerkki: Henkilö on tullut työkyvyttömäksi vuonna 2013. Hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna 2014. Tällöin työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno vaikuttaa niiden yritysten maksuluokkiin, jotka ovat maksaneet hänelle palkkoja vuosina 2011 ja 2012. Eläkemeno jaetaan näiden yritysten kesken vuosien 2011 ja 2012 palkkojen suhteessa. Vuonna 2014 myönnetty eläke vaikuttaa vuosien 2016 ja 2017 maksuluokkiin. 

Mistä työkyvyttömyysmaksu muodostuu?

Työkyvyttömyysmaksu on osa TyEL-vakuutusmaksua. Vuonna 2019 työkyvyttömyysmaksu koostuu yrityksen työntekijöiden ikärakenteesta riippuvasta perusmaksusta ja maksuluokan mukaisesta omavastuumaksusta seuraavasti:

  • Jos yrityksen omavastuupalkka oli vuonna 2017 alle 2,08 miljoonaa euroa, työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy pelkästään perusmaksun mukaan eikä maksuluokka vaikuta maksuun.
  • Jos yrityksen omavastuupalkka on yli 2,08 miljoonaa euroa, mutta alle 33,3 miljoonaa euroa, työnantaja on osittain omavastuinen. Tällöin työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy osaksi yrityksen maksuluokan, osaksi perusmaksun mukaan.
  • Jos yrityksen omavastuupalkka on yli 33,3 miljoonaa euroa, on työnantaja täysin omavastuinen ja työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy yrityksen maksuluokan mukaan.

Miten TyEL-vakuutusmaksu jakaantuu työntekijän ja työnantajan välillä?

Työnantaja maksaa TyEL-maksun kokonaisuudessaan eläkevakuutusyhtiölle ja perii työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä työntekijältä. Työntekijän maksuosuuden määrä riippuu työntekijän iästä: 53–67-vuotiaat maksavat erisuuruista maksua kuin muut työntekijät. Katso tämänhetkiset maksuprosentit. Työntekijästä maksetaan TyEL-maksut 17–67-vuotiaana.

Miten TyEL-vakuutusmaksu määräytyy?

TyEL-vakuutusmaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamin perustein ja on sama kaikissa työeläkeyhtiöissä. Sopimustyönantajan maksu riippuu työnantajan koosta ja eläkeyhtiön asiakashyvityksistä. Tilapäisen työnantajan maksu on kiinteä. Katso tämänhetkiset maksuprosentit.

Mitkä työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat maksuluokkaan?

Maksuluokan kautta työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat työntekijöille toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokka on sitä alempi, mitä pienempi yrityksen työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut työkyvyttömyyseläkemeno on.

Eläkemenoon ei sisälly määräaikaisten eläkkeiden eli kuntoutustukien ja -rahojen kulut. Myöskään osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi ei vaikuta maksuluokkaan.

Tarvitsen todistuksen eläkevakuutuksen hoitamisesta (ns. maksutodistus, urakkatodistus). Mistä saan sellaisen?

Vakuutusmaksutodistuksen eli niin sanotun urakkatodistuksen (todistus työeläkevakuutuksen ottamisesta ja maksujen suorittamisesta) saat kätevimmin tulostamalla sen itse VerNet-verkkopalvelustamme. VerNet-palveluun pääset kirjautumaan sivun oikeasta ylänurkasta. Voit myös tilata maksutodistuksen yrityspalveluistamme tyel@veritas.fi tai puh. 010 195 600. Maksutodistus on sinulle ilmainen.

Vaikuttaako ilmoitustahdin muuttuminen myös eläkemaksujen maksamiseen?

Kyllä, myös maksujen maksaminen muuttuu. Palkanmaksukuukauden palkkoihin perustuvat maksut niputetaan yhteen ja ne erääntyvät seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.

Jos haluat erillisen laskun jokaisesta palkanmaksukerrasta, ota yhteyttä omaan vakuutusneuvojaasi maksutavan muutosta varten.

Työeläkemaksujen lasku tulee edelleen Veritakselta, vaikka palkkailmoitus tehdäänkin tulorekisteriin. Poikkeuksena on palkka.fi:n kautta tehdyt palkkailmoitukset. Tällöin lasku on itse hakettava palkka.fi:stä.

Emme enää jatkossa laskuta ennakkomaksuja.

Voiko TyEL-laskun eräpäivää muuttaa pysyvästi?

Vakuutusmaksut erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.  Voit myös valita oman laskun jokaiselle palkanmaksulle, jolloin laskut erääntyvät 14 päivää netto.

Päätät itse laskutusrytmistä, joten olehan meihin yhteydessä tyel@veritas.fi!

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!