Työntekijän eläketurva

Mitä eläke-etuja TyEL-vakuutus kattaa?

Lakisääteinen TyEL-vakuutus antaa turvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. Työeläkejärjestelmästä tuetaan myös työntekijän ammatillista kuntoutusta. Jos työansioita ei ole tai ne ovat vähäiset, kansaneläke turvaa eläkeajan vähimmäistasoisen toimeentulon.

Miten eläkettä karttuu?

Työntekijälle kertyy eläkettä kaikesta tehdystä työstä, jos siitä saatu palkka ylittää 59,36 euroa kuukaudessa vuonna 2019. 

Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuosittaisesta palkkasummasta, jollei työntekijä ole 53-62-vuotias, jolloin eläkettä karttuu 1,7 prosenttia palkkasummasta. Työntekijät ansaitsevat eläkettä 17-vuotiaasta alkaen.

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!