Työsuhde- ja palkkailmoitukset

Kuuluuko kokous- tai luentopalkkio ilmoittaa TyEL-vakuutukseen?

Kokouspalkkioita maksetaan yleensä luottamustoimissa työskenteleville. Luottamustoimet eivät yleensä yksityisellä puolella kuulu pakollisen työeläkevakuutuksen piiriin eikä kokouspalkkioita siis ilmoiteta TyEL-vakuutukseen. Jos työntekijä kuitenkin on työsuhteessa yritykseen, jonka luottamustoimessa hän toimii, työntekijän luottamustoimesta saamat palkkiot tulee vakuuttaa samalla kuin työntekijän varsinainen työsuhde. Tällöin luottamustoimipalkkiot ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota eli ne ilmoitetaan TyEL-vakuutukseen.

Yksittäiset luento- ja esitelmäpalkkioita ei yleensä ilmoiteta TyEL-vakuutukseen, kun taas oman työnantajan työsuhteessa maksamat luentopalkkiot ilmoitetaan.

Mitkä työntekijän ansiot kuuluu ilmoittaa tulorekisteriin?

TyEL-vakuutukseen ilmoitetaan työntekijän 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien maksettu palkka riippumatta siitä, milloin se on ansaittu. Ansiot vakuutetaan, jos ne ylittävät minimirajan.

Pääsääntönä on, että kaikki työntekijän ennakonpidätyksen alaiset ansiot ilmoitetaan ja niistä maksetaan TyEL-maksut. Niistä myös karttuu työntekijälle eläkettä. Ansiot voivat koostua useasta työsuhteesta samalla työnantajalla saman kuukauden aikana.

Alle ansiorajan jäävät kuukausiansiot työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti. Katso tarkempia tietoja TyEL-palkkaan kuuluvista ansiosta.

Onko irtisanomisajan palkka TyEL-palkkaa?

 

Mikäli irtisanomisaika on enintään kuusi kuukautta, irtisanomisajalta maksettu palkka kuuluu TyEL-palkkaan. Sillä ei ole merkitystä, työskenteleekö työntekijä irtisanomisaikana vai ei.

Jos irtisanomisaika on yli kuusi kuukautta, on yli menevän ajan palkka TYEL-palkkaa, jos työntekijä työskentelee irtisanomisaikana. Jos työntekijä ei työskentele irtisanomisaikana, tältä ajalta maksettu palkka lasketaan vahingonkorvaukseksi, eikä se kuulu TyEL-palkkaan. Mikäli työntekijä irtisanotaan lomautuksen aikana, irtisanomisajan palkka ei ole TyEL-palkkaa. 

Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!