Mikä on vuosilaskelma?

TyEL-vakuutuksen vuosilaskelma on yhteenveto edeltävän vuoden aikana maksetuista ennakkomaksuista ja maksettujen palkkojen perusteella lasketusta lopullisesta TyEL-maksusta.

 

Työnantajan tulee tehdä vuosi-ilmoitus tammikuun loppuun mennessä ja ilmoittaa siinä edeltävänä vuonna TyEL:n piiriin kuuluneille työntekijöille maksamansa palkat. Ohjeita vuosi-ilmoituksen tekoon löydät TyEL-vuosi-ilmoitusoppaastamme. Ilmoitettujen tietojen perusteella eläkevakuutusyhtiö laskee helmi–toukokuussa edellisen vuoden lopullisen TyEL-maksun eli tekee vuosilaskelman.

 

Jos lopullinen maksu on suurempi kuin ennakkomaksut hyvityskorkoineen, erotus veloitetaan työnantajalta. Jos lopullinen TyEL-maksu on pienempi kuin ennakkomaksut, hyvitetään erotus tulevissa ennakkomaksuissa. 

 

Mikäli työnantaja ei ilmoita palkkoja ajoissa tai laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, käytetään vuosilaskennassa arviopalkkoja. Tämän lisäksi peritään laiminlyöntikorotusta. Ensimmäisenä laiminlyöntivuotena maksua korotetaan 10 prosenttia. Jos laiminlyönti toistuu, korotetaan maksua 20–100 prosenttia.

 

Kuukausi-ilmoittajien vuosilaskelma perustuu edellisen vuoden kuukausi-ilmoituksiin sekä niiden perusteella maksettuihin ennakkomaksuihin. Kuukausi-ilmoittajien ei tarvitse tehdä vuosi-ilmoitusta.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset
Sujuva asiakaspalvelu säästää sinulle aikaa ja rahaa. Meiltä saat Suomen parasta eläkevakuutuspalvelua – omalta nimetyltä yhteyshenkilöltäsi. Tervetuloa asiakkaaksemme!