Mitä eroa on suppean ja laajan ilmoitustavan välillä?

Suppeassa ilmoituksessa rahapalkat ilmoitetaan yhteissummana ja laajassa ilmoitustavassa rahapalkat ilmoitetaan tarkemmalla tasolla käyttäen erillisiä tulolajeja, esim. ylityökorvaus ymv.

Suosittelemme laajan ilmoitustavan käyttöä, jolloin kaikki tarvittavat tiedot löytyvät tulorekisteristä. Näin työntekijälle ei tarvitse tehdä erikseen todistuksia esimerkiksi Kelaa varten.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset