Företagarens pensionsförsäkrare

Syftet med vår verksamhet är att vara företagarens pensionsförsäkrare. Vi betjänar med individen i fokus och ett mänskligt grepp, personligen eller digitalt.

Vi känner till din bakgrund. Hos oss sköts dina FöPL- och ArPL- ärenden av en egen utsedd försäkringsrådgivare. Du kan koncentrera dig på det som är viktigt och njuta av din vardag – vår uppgift är att trygga din pension.

Vi tar hand om ditt livs viktigaste försäkring och erbjuder dig branschens bästa betjäning redan sjätte året i rad*.

Vill du också bli en av Finlands nöjdaste pensionsförsäkringskunder?

Välkommen till Veritas!

Varför lönar det sig att välja Veritas?

Veritas är bevisligen bäst

Veritas är bevisligen bäst

* I Taloustutkimus Oy:s branschspecifika kundnöjdhetsundersökning (2019) gav kunderna Veritas skolvitsordet 8,41, det högsta av samtliga arbetspensionsbolag.

Veritas var etta även under åren 2014–2018.

Vår kundbetjäning fungerar

Vår kundbetjäning fungerar

Vi svarar på samtal i medeltal på 11 sekunder. Och på tråden finns alltid en riktig människa, inte en automatisk telefoncentral.

Din personliga försäkringsrådgivare erbjuder dig just de råd du behöver i dina ArPL- och FöPL-ärenden.

Hos oss får du mer än enbart en arbetspensionsförsäkring

Hos oss får du mer än enbart en arbetspensions­försäkring

Vi bryr oss om ditt skydd och din framtid. Vi håller regelbundet kontakt med dig på det sätt du önskar.

Hos oss får du också tillgång till verktyg som underlättar din vardag. I vår VerNet-webbtjänst sköter du dina försäkringsärenden enkelt och när det passar dig.

Våra kunder rekommenderar oss gärna

NSI 41

Veritas NPS-index* som mäter kundlojalitet är 35.

* Taloustutkimus Oy:n toimialavertailu (2019)

Våra kunder berättar: Varför valde jag Veritas?

”Över 50 år av samarbete”

Vårt familjeföretag Rani Plast har varit kund hos Veritas så länge som det överhuvudtaget varit möjligt. Samarbetet inleddes år 1962 då lagen om pension för arbetstagare trädde i kraft.

Vi har alltid känt oss hemma som Veritas kunder. Vi talar samma språk – och vi menar inte bara svenska, utan den allmänna inställningen till kundservice och värdesättandet av långa samarbetsrelationer.

Mikael Ahlbäck, verkställande direktör & Ulrika Ahlbäck, administrativ direktör
Rani Plast

”Vi har samma åsikt om FöPL”

Att sköta ärenden med Veritas går lätt, vi tänker så lika. Vi värdesätter båda starkt kundfokus, engagerad personal och god service. Det gör att allt löper smidigt.

Dessutom delar jag Veritas åsikt om FöPL-arbetsinkomstens vikt. Att hålla arbetsinkomsten på rätt nivå är en direkt satsning på det egna socialskyddet. Då är det tryggt att arbeta som företagare.

Mika Huttu, verkställande direktör
AG Huttu Oy

”Service på riktigt”

Jag har varit kund hos Veritas i 37 års tid. Allt har funkat fint under åren. Jag har rekommenderat bolaget åt mina bekanta och flyttat över försäkringarna för mina andra företag till Veritas.

Särskilt kundbetjäningen har alltid varit bra. En gång kom Veritas tjänsteman till sjukhuset för att få min underteckning på ett dokument så att vi fick sakerna vidare. Det kallar jag för förstaklassig kundbetjäning.

Veijo Votkin, verkställande direktör
Lihatukku Veijo Votkin Oy.

En kundorienterad värdegrund styr vår verksamhet

Vi finns här för dig. Du når oss lätt tack vare våra direkta kontaktuppgifter.

Din personliga försäkringsrådgivare känner till din situation och kan förutse dina behov. Det underlättar skötseln av dina ärenden.

Våra värderingar, starkt kundfokus, engagerat samarbete och vi söker lösningar, avslöjar den attityd med vilken vi arbetar på Veritas.

Och du kommer väl ihåg att din åsikt är viktig. Vi lyssnar på dig när vi utvecklar vår verksamhet.

Vad innebär starkt kundfokus för dig?

När telefonen ringer kan man aldrig veta vem som ringer och i vilket ärende, men jag försöker ändå alltid ligga ett steg före. Det viktigaste är att sätta sig in i kundens situation och tänka ut vilken information som är väsentlig för honom eller henne. Man måste också kunna svara på vad kunden inte själv förstår att fråga.

Jag svarar aldrig med bara en mening eller säger att vi inte kan erbjuda något. Jag försöker betjäna kunden så att hen säkert kommer vidare.

Marlene Björklund, pensionshandläggare

 

Vad betyder engagerat samarbete för dig?

Den egna kommunikationen, samt sättet att föra fram sitt ärende och närma sig andra påverkar samarbetets kvalitet. Man kan komma överens med alla, bara man har rätt attityd.

Även om jag ibland har brist på tid gör jag mitt bästa för att förmedla kunden en avslappnad stämning och strävar till att hitta tid för att hjälpa kollegan. När samarbetet fungerar inom teamet förmedlas en god stämning också till de övriga avdelningarna, samarbetspartnerna och kunderna.

Pia Nieminen, försäkringsrådgivare

Hur söker du lösningar?

Viljan att alltid söka lösningar innebär öppenhet och vidsynthet samt en vilja att utveckla och utvecklas.

Dessutom är det viktigt att tänka på helheten. Det är svårt att hitta en lösning som gynnar alla om man inte ser skogen för alla träden. Man måste närma sig situationer från olika håll och betrakta dem ur olika synvinklar.

Staffan Åberg, servicechef

Välbefinnande i arbetet – lätt och behändigt

Det lönar sig att satsa på välbefinnande i arbetet – det stöder individen att orka bättre och längre i arbetslivet och förbättrar samtidigt företagets konkurrenskraft.

Som vår kund får du verktygen för att utveckla såväl ditt eget välbefinnande som arbetsgemenskapen i sin helhet. Som mål har vi en produktiv arbetsplats som är trygg, sund och jämlik.

Vi har delat in välbefinnande i arbetet i tre lika viktiga delområden: ledarskap, arbetsförmåga och kompetens. Vi kan hjälpa dig med dem alla!

Ledarskap

Ledarskap

Ett gott arbetsklimat skapas av fungerande samspel och balanserat ledarskap.

Säkerhet

Arbetsförmåga

Grunden för arbetsförmågan utgörs av en trygg arbetsplats, god hälsa och psykiskt välmående.

Kompetens

Kompetens

En yrkeskunnig personal är en garanti för ett framgångsrikt företag. Kompetensen ska vara à jour och inskolningen systematisk.

Vi betjänar dig på ca 200 kontor runt om i Finland

Målsättningen med alla våra partnerskap är ett produktivt samarbete som gynnar fruktbar tillväxt för samtliga partner.

För att kunna erbjuda våra kunder optimal betjäning såväl ur produkturvalsperspektiv som geografiskt sett samarbetar vi med yrkeskunniga och pålitliga partner. Genom vårt samarbetsnätverk når vi våra kunder via 200 serviceställen runt om i landet.

Veritas finns alltid nära dig

Kolla in vårt riksomfattande samarbetsnätverk

Branschens bästa service för små och medelstora företag samt företagare redan från år 1905

Veritas Pensionsförsäkring har varit expert på försäkringar redan i över 110 års tid. Vår långa färd har krävt stor anpassningsförmåga samt innovativt tänkande och har gett oss en stark erfarenhet att bygga på.

Vi har från första början satsat på två saker: en kunnig personal och kundbetjäning. Vår strategi fungerar. Vår motiverade personar kan erbjuda den bästa möjliga betjäningen och allt som vi gör, gör vi med kunden i åtanke.

Det tänker vi fortsätta med – varför inte till och med de följande 110 åren!

Teckna ArPL-försäkring hos Veritas Teckna FöPL-försäkring hos Veritas Blev du intresserad? Be om tilläggsuppgifter