Työhyvinvointi

Ihminen on kokonaisuus. Voidakseen hyvin työn ja yksityiselämän eri tekijöiden on oltava tasapainossa. Veritas tarjoaa työkalut työyhteisön kehittämiseen.
Lue Minnan mietteitä
työhyvinvoinnista

Työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä tulee yhteiskunnan kestävyyden näkökulmasta katsottuna tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Siitä että työuria on pidennettävä, vallitsee yksimielisyys, mutta jaksaaksemme pidempään työelämässä myös työelämän on muututtava.

Työhyvinvointi perustuu hyvän johtajuuden, turvallisen ja terveellisen työympäristön, henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työntekijän oman elämänhallinnan harmoniaan.

Veritas Eläkevakuutus tarjoaa asiakkailleen Avanti-ohjelman työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteena on auttaa kaikkia työnantajia, niin suuria kuin pieniä, löytämään yksinkertaisia ja konkreettisia ratkaisuja, joilla voi helpottaa työyhteisön arkea.

Vuonna 2010 Veritas Eläkevakuutus oli mukana noin sadassa Avanti-työhyvinvointiprojektissa yhdessä asiakasyritystensä kanssa. Yhteistyön pääperiaatteena on ennen kaikkea tarjota asiakkaiden käyttöön asiantuntemusta työhyvinvoinnin ylläpitoon. Tavoitteena on toimiva ja tuottava työympäristö, jossa työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin.

Päivitettyjä työkaluja paremman työyhteisön hyväksi

Veritas Eläkevakuutuksen asiakkaat saavat osana Avanti-työhyvinvointiohjelmaa käyttöönsä sarjan työkaluja toiminnansuunnittelun apuvälineeksi. Työkalukokonaisuutta uudistettiin vuonna 2010 ja se sisältää mm. malleja ja tukimateriaaleja perehdyttämisohjelman tekoon ja kehityskeskusteluiden pitämiseen sekä jumppaohjelmia. Tämän nk. Serious fun -työkalupakin kehittämistä jatketaan vuonna 2011.

Työhyvinvointitoiminnan kokonaiskustannukset olivat noin 450 000 euroa vuonna 2010.