Avainluvut

Veritas Eläkevakuutus onnistui hyvin sijoitustoiminnassaan vuonna 2010; sijoitukset tuottivat 11,5 prosenttia, mikä on yksityisten työeläkevakuuttajien paras tuottoprosentti. Hyvän sijoitustuloksen ansiosta yhtiön vakavaraisuus vahvistui.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2008 määräaikaislain, joka lievensi työeläkeyhtiöiden vakavaraisuudelle asetettuja vaatimuksia ja vahvisti yhtiöiden toimintapääomaa. Työeläkevarojen tehokkaan ja pitkäjänteisen sijoittamisen takaamiseksi lain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2012 loppuun saakka.

Avainluvut 2010
2010 2009 %
  1. Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja.
  2. Sisältää tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän (2010: 70,1 milj. €, 2009: 65,3 milj. €).
  3. Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta.
  4. Vastuuvelka + arvostuserot.
Vakuutusmaksutulo, milj. € 380,4 371,6 2,4
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. € 1) 336,0 317,2 5,9
Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. € 214,4 181,0  
Tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 11,5 10,8  
Sijoitukset yhteensä, milj. € 2 086,0 1 857,7  
Kokonaistulos, milj. € 143,2 88,8
Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut, milj. € 15,4 14,6  
% vakuutusmaksun hoitokustannuksista 87,4 85,9
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 132 132  
Vastuuvelka, milj. € 1882,7 1 722,1 9,3
Toimintapääoma, milj. € 2) 459,1 333,5 37,6
% vastuuvelasta 3) 27,3 21,3  
suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,4 3,0  
Tasoitusvastuu, milj. € 130,1 114,2 13,9
Eläkevarat, milj. € 4) 2 124,4 1 884,0 12,8
Siirto asiakashyvityksiin, milj. € 5,2 3,9 32,3
% TyEL-palkkasummasta sis. osuuden rinnakkaisvakuutuksesta 0,33 0,26  
TyEL-palkkasumma, milj. € 1 429,2 1 367,4 4,5
YEL-työtulosumma, milj. € 226,9 232,2 -2,3
TyEL-vakuutuksenottajia 7 538 7 907 -6,3
TyEL-vakuutettuja 56 635 54 985 3,0
YEL-vakuutuksenottajia 11 727 12 342 -5,0
Eläkkeensaajia 26 171 25 227 2,9