Organisaatio

Veritas Eläkevakuutuksen organisaatiomalli on rakennettu tukemaan pyrkimystämme olla ennen kaikkea palveluyritys. Tavoitteemme on olla asiakaskeskeisen palvelun dynaaminen ja kasvava edelläkävijä.

Pystyäksemme entistäkin paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin uudistimme vakuutuspalvelujemme organisaatiota toukokuussa 2010. Vakuutuspalvelut jaettiin aikaisempaa suurempiin, eri asiakassegmenttien erityistarpeita vastaaviin yksiköihin. Jokaisella asiakkaallamme on oma yhteyshenkilö, joka tarjoaa kokonaispalvelua vakuutusasioissa.

Selvitystemme mukaan panostuksemme henkilökohtaiseen asiakaspalveluun on ollut kannattavaa; Veritaksen asiakkaat ovat erittäin halukkaita suosittelemaan eläkeyhtiötään uusille asiakkaille.

Veritas Eläkevakuutuksen organisaatio 2010

Organisaatio