Tj. ja muu johto

Toimitusjohtajan rooli ja tehtävät

Jan-Erik StenmanToimitusjohtajan vastuualueeseen kuuluvat yhtiön johtaminen, yhtiön toiminnan kehittäminen ja valvominen sekä yhtiön strategisten tavoitteiden ja toiminnan suunnittelun valmistelu. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen.

Toimitusjohtajana oli oik. kand., LL.M. Jan-Erik Stenman, joka aloitti yhtiön toimitusjohtajana tammikuussa 2004. Johtaja, päämatemaatikko Nils-Erik Felixsson, fil. kand, SHV, toimii toimitusjohtajan sijaisena.

Johtoryhmä

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa operatiivisen toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Johtoryhmä johtaa yhtiön toimintaa hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimitusjohtajan johtamaan johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Johtoryhmän jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä toimintoja. Johtoryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee vuosittain. Muut johtoryhmän jäsenet valitsee toimitusjohtaja.

Palkat ja muut edut

Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkaedut ja muut työehdot. Vuonna 2010 toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen maksettiin 421 532 euroa palkkaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on toimitusjohtajaa lukuun ottamatta sama kuin yleinen eläkeikä Suomessa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 61 vuotta. Eläkevastuu on katettu eläkevakuutuksella. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön kannusteohjelman piiriin.

Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010

Jan-Erik Stenman, tj., oik. kand., LL.M., puheenjohtaja
Nils-Erik Felixsson, johtaja, fil. maist., SHV
Kaisa Forsström, yhtiölakimies, oik. kand.
Maria Koroma-Hintikka, henkilöstöjohtaja, fil. maist.
Michael Röllich, myyntijohtaja, dipl.ins.
Tommy Sandås, talousjohtaja, kauppat. maist.
Staffan Sevón, sijoitusjohtaja, kauppat. maist.
Stefan Strandberg, johtaja, valtiot. maist.

Henkilöstön edustaja:
Sirpa Konki, järjestelmävastaava, datanomi
Henkilöstön edustaja, varajäsen:
Teija Raunio, henkilöstöassistentti, hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan ammattitutkinto

Johtoryhmän sihteerinä toimi yhtiölakimies Kaisa Forsström.

Lisätietoja johtoryhmän jäsenistä vuonna 2010 (pdf)

Aktiivinen sijoitusvaliokunta

Veritas Eläkevakuutuksessa on sijoitusvaliokunta, jonka tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä periaatekysymyksiä. Valiokuntaan kuuluu toimitusjohtajan lisäksi edustajat sijoitus-, riskienhallinta-, aktuaari- ja taloushallintotoiminnoista.