Vd-översikt

År 2010 var ett synnerligen gott år för Veritas Pensionsförsäkring och vi nådde den högsta placeringsavkastningen bland de privata arbetspensionsbolagen.

Utöver placeringsverksamheten utvecklades också våra övriga nyckeltal såsom premieinkomsten, resultatet av omkostnadsrörelsen samt kundtillfredsställelsen positivt år 2010.

Läs översikten →