Asiakkaamme

Asiakkaamme

2012 oli synkästä maailmantalouden tilasta huolimatta hyvä vuosi sekä Veritakselle että asiakasyrityksillemme. Onnistuimme tiukassa markkinatilanteessa pitämään kiinni asiakkaistamme ja myös luomaan uusia asiakassuhteita.

TyEL- ja YEL-maksutulo kasvussa

Maksutulomme nousi 8,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ja sekä TyEL-palkkasumma että YEL-työtulosumma kasvoivat.

Vaikka Veritaksen vakuuttamien yritysten määrä laski hieman, nousi TyEL-palkkasumma 6,1 prosenttia. Keskimäärin TyEL-asiakasyrityksemme työllistivät 7,8 työntekijää.

Yrittäjäasiakkaidemme keskimääräinen YEL-työtulo nousi 3,5 prosenttia ja oli vuoden 2012 lopulla keskimäärin 22 200 euroa. Kehitys on ilahduttavaa, sillä yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva perustuu suoraan YEL-työtuloon. Oikeantasoinen YEL-työtulo takaa yrittäjälle riittävän eläkkeen ja antaa turvan myös sairastumisen ja muiden yllättävien tilanteiden varalle.

Veritas Eläkevakuutuksen TyEL- ja YEL-asiakkaat
  2012 2011
TyEL-vakuutuksenottajia 6 991 7 193
TyEL-vakuutettuja 54 331 55 181
YEL-vakuutuksenottajia 11 290 11 671

2 500 uutta eläkkeensaajaa

Kaikkiaan noin 27 000 henkilöä sai eläkettä Veritakselta vuonna 2012.

Veritas myönsi vuoden aikana kaikkiaan 2 517 uutta eläkettä. Eläkkeensaajien määrä nousi 2,2 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Eläkkeensaajista suurin osa, noin 20 000 henkilöä, sai vanhuuseläkettä. Eläkkeitä ja muita korvauksia maksoimme kaiken kaikkiaan 407 miljoonaa euroa.