Näin me palvelemme

Näin me palvelemme

Me Veritaksessa välitämme asiakkaistamme aidosti, ja se myös näkyy asiakasuskollisuudessa. Taloustutkimuksen tekemässä toimialakohtaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa* kävi ilmi, että yksikään kyselyyn vastanneista asiakkaistamme ei harkinnut eläkeyhtiön vaihtoa. Tutkimukseen osallistuneista asiakkaistamme 68 prosenttia ilmoitti, että he eivät voisi ajatella vaihtavansa tai eivät mielellään vaihtaisi vakuutustaan pois Veritaksesta.

Tutkimuksen mukaan asiakkaamme antoivat meille erinomaisen yleisarvosanan ja olivat valmiita myös suosittelemaan meitä eteenpäin. Erityisen selkeästi erotuimme kilpailijoistamme yhteydenpidon, asiantuntemuksen ja tavoitettavuuden kannalta.

*Toimialakohtainen asiakastyytyväisyystutkimus 2012, Työeläkevakuutusyhtiöt

Asiantuntevaa ja nopeaa palvelua

Vuonna 2012 Veritas kunnostautui alan keskiarvoa nopeampana eläkevakuutusyhtiönä sekä eläkehakemusten käsittelyn että asiakaspalvelun suhteen.

Vanhuuseläkepäätökset tehtiin meillä 6 päivää ja työkyvyttömyyseläkepäätökset jopa 9 päivää alan keskiarvoa nopeammin. Eläkepäätösten käsittelyprosessia on määrätietoisesti hiottu sujuvammaksi: Veritaksen henkilökunnan osaaminen on laajaa, joten sama asiantuntija käsittelee eläkehakemuksen alusta loppuun asti.

Nopeat käsittelyajat
  Hakemuksia Keskim. käsittelyaika Veritaksessa Verrattuna alan keskim. käsittelyaikaan
Työkyvyttömyyseläke 1 493 38 pv 6 pv nopeampi
Vanhuuseläke 1 148 37 pv 9 pv nopeampi
Osa-aikaeläke 82 47 pv 6 pv nopeampi
Perhe-eläke 229 22 pv 6 pv hitaampi
Ammatillinen kuntoutus 116 24 pv 8 pv nopeampi

Asiakaspuheluihin vastasimme viime vuonna keskimäärin 11 sekunnissa.

Meillä asioit ihmisen kanssa

Asiakaspalvelumme perustuu henkilökohtaiseen kanssakäymiseen vakuutusneuvojan ja asiakkaan välillä. Siksi Veritaksessa puhelimeen vastaa aina ihminen.

Asiakkaillemme on TyEL- ja YEL-vakuutusasioiden hoitamista varten nimetty oma henkilökohtainen vakuutusneuvoja.

Toiminnan kehitystä asiakkaiden ehdoilla

Asiakkaiden tarpeet ovat Veritaksen toiminnan kehityksen keskiössä.

Veritas käynnisti vuonna 2012 kaksi suurta järjestelmäkehityshanketta. Asiakkaidemme TyEL- ja YEL-asiointiin tarkoitettu verkkopalvelu uudistuu täysin sekä tekniikaltaan että käyttöliittymältään. Myös korvausjärjestelmämme uudistetaan. Järjestelmä perustuu julkisten alojen työeläkelaitoksen Kevan rakentamalle korvausjärjestelmälle ja hanke toteutetaan yhteistyössä Varman ja Eläke-Fennian kanssa. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain ja sen on määrä valmistua vuonna 2015.

Vuoden 2012 aikana kehitimme myös aivan uusia tapoja lähestyä asiakkaitamme. Lähetimme ensimmäiset sähköiset uutiskirjeet, joissa informoimme ajankohtaisista asioista ja annoimme vinkkejä käytännön työhön. Asiantuntijamme kiersivät ahkerasti eri puolilla Suomea asiakkaiden luona pitämässä eläkeaiheisia infotilaisuuksia. Veritas aktivoitui Facebookissa, ja Twitterin kautta asiakkaamme saivat aina ajankohtaista tietoa Veritaksen ja koko työeläkealan uutisista. Työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeää

Työhyvinvoinnilla tuottavuus kasvuun

Vuonna 2012 tarjosimme kaikille asiakkaillemme neuvontaa ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Edeltävänä vuonna lanseerattu Serious Fun -työhyvinvoinnin työkalupakki laajeni ja tarjosi entistä enemmän käytännön apua sekä yrittäjän että työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Laajempia Avanti-työhyvinvointiohjelmia toteutettiin 113 asiakasyrityksen kanssa.

Veritas tarjosi asiakkailleen myös työhyvinvointikoulutuksia, joita järjestettiin 22 kertaa eri puolilla Suomea. Koulutuksissa perehdyttiin muun muassa työhyvinvoinnin peruskäsitteisiin, johtajuuteen ja työpaikan erilaisiin ristiriitatilanteisiin. Todistukseksi läpäistystä koulutuksesta osallistujat saivat Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortin.

Hyvä tuloksemme hyödyttää myös asiakkaitamme

Veritaksen hyvät sijoitustulos vuonna 2012 heijastuu myös asiakashyvityksiin. Veritas siirtää 4,8 miljoonaa euroa asiakashyvityksiin, mikä tarkoittaa runsaan 40 prosentin nousua edeltävään vuoteen verrattuna. Asiakashyvitykset muodostavat 0,3 prosenttia TyEL-palkkasummasta.