Sisäpiirisäännökset

Edistääkseen toimintansa läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta Veritas Eläkevakuutus on laatinut sisäpiirisäännökset. Säännökset perustuvat vakuutusalan ja pörssin suosituksiin, ja niiden avulla pyritään myös lisäämään työntekijöiden tietoa sisäpiirimääräyksistä niin, ettei rikkomuksia tapahdu edes tahattomasti.

Sisäpiirisäännöksiä sovelletaan sekä yhtiön sijoitustoimintaan että henkilöstön henkilökohtaiseen arvopaperikauppaan.

Veritas Eläkevakuutus jakaa sisäpiiriläiset

Pysyviä sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka ovat säännöllisesti tekemisissä sisäpiiritiedon tai muun vastaavan tiedon kanssa. Heihin kuuluvat esimerkiksi yhtiön korkein johto ja sijoitustoiminnassa työskentelevät henkilöt. Tilapäisiä sisäpiiriläisiä ovat kaikki henkilökuntaan kuuluvat, jotka ovat saaneet sisäpiiritietoa. Projektikohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osallistuvat esim. merkittävien yritys- tai toimialajärjestelyjä tai liiketoimia koskevien projektien valmisteluihin tai ovat tietoisia näistä projekteista.