Katsaus vuoteen 2012

Jan-Erik Stenman

Viime vuosi oli talouden kannalta erittäin haasteellinen. Euromaat välttivät täpärästi kriisin, eikä tilanne edelleenkään näytä olevan täysin ohi.

Haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta viime vuosi oli Veritaksen kannalta hyvä. Onnistuimme kasvattamaan maksutuloamme ja teimme erinomaisen sijoitustoiminnan tuloksen. Kaikki omaisuuslajit tuottivat hyvin. Myös pitkän aikavälin vuotuinen nimellistuotto on ollut hyvä, vuodesta 1997 peräti 5,9 prosenttia.

Hyvät avainlukumme kertovat hyvin hoidetusta yhtiöstä ja tehokkaasta toiminnasta. Osa tuloksestamme tulee suoraan asiakkaidemme hyväksi: siirrämme tänä vuonna asiakashyvityksiin 4,8 miljoonaa euroa – 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Veritas on asiakkailleen varteenotettava vaihtoehto.

Työeläkkeillä vankka tulevaisuus

Työeläkkeet koskettavat meitä yli sukupolvirajojen. Nyt työskentelevät maksavat suurimman osan tällä hetkellä maksussa olevista eläkkeistä. Siksi alan tulevaisuutta on tarkasteltava laajasta näkökulmasta.

Suomessa on professori Nicolas Barrin ja professori Keith Ambachtsheerin mukaan kansainvälisenkin vertailun kestävä eläkejärjestelmä. Sen kestävyyden kannalta on kuitenkin tärkeää, että panostamme yhdessä sen kehittämiseen. Työuria on pidennettävä ja rahastoitujen eläkevarojen sijoitustuottoja parannettava samalla, kun kustannusten kehitys on pidettävä aisoissa.

Kehitystarpeista huolimatta työeläkealan tulevaisuus on vakaalla pohjalla. Avoimella ja läpinäkyvällä hallinnolla ja järjestelmän aktiivisella, yhteiskunnan ja työelämän tarpeet huomioivalla kehittämisellä järjestelmä kestää toiset 50 vuotta – ja vieläkin pidempään.

Yhteistyöllä vakaaseen kasvuun

Asiakkaat odottavat meiltä yhä kattavampia ratkaisuja arkipäivän haasteisiinsa. Jotta voisimme palvella heitä mahdollisimman hyvin, tarvitsemme monipuolisen kumppanuusverkoston.

Ostimme vuoden 2012 helmikuussa 15 prosentin osuuden nykyisestä Folksam Vahinkovakuutuksesta (silloin Aktia Vahinkovakuutus), samalla kun ruotsalaisesta Folksam Sakista tuli yhtiön enemmistöomistaja. Veritakselle sijoitus on strateginen sen vahvistaessa kilpailukykyämme yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten työeläkekumppanina.

Hedelmällinen yhteistyömme Aktia-konsernin kanssa on jatkunut jo vuosia. Aktia on pankkina Veritakselle tärkeä kumppani etenkin yrittäjien ja pienempien työnantajien kohdalla.

Pisin yhteinen taival meillä on ahvenanmaalaisen Pensions-Alandian kanssa. Olemme kulkeneet yhtä matkaa työeläkejärjestelmän voimaantulosta asti vuonna 1962, jolloin meille molemmille myönnettiin toimilupa työeläkevakuuttamiseen. Solmimamme rinnakkaisvakuutussopimuksen mukaan Veritas vastaa puolesta Pensions-Alandian vakuutuskannasta.

Yllä mainittujen lisäksi haluan kiittää POP Pankkeja, RVM Yhtiöitä ja Finanssimaailmaa Veritaksen edustamisesta vuonna 2012. Teidän avullanne olemme olleet lähellä asiakasta.

Henkilökohtainen palvelu kilpailuvalttimme

Haluan myös kiittää asiakkaitamme heidän osoittamastaan luottamuksesta yhtiötämme ja palveluitamme kohtaan. Meillä Veritaksessa toimintaa ohjaa vahva usko henkilökohtaiseen palveluun – tähän panostamme myös jatkossa.

Olemme vuonna 2012 aloittaneet kaksi suurta järjestelmäuudistusta, joissa uusimme sekä korvausjärjestelmämme että TyEL- ja YEL-asiakkaiden verkkopalvelun. Molemmat hankkeet ovat pitkän tähtäimen sijoituksia palvelulaatumme ja tehokkuutemme kehittämiseksi.

Veritas kunnostautui vuonna 2012 myös alan keskiarvoa nopeampana eläkepäätösten tekijänä. Nopeus ei kuitenkaan ole arvo itsessään. Meillä nopean palvelun taustalla on vankka ammattitaito ja hiottu asiakaspalveluprosessi: asiakas saa kätevästi hoidettua asiansa hänelle nimetyn henkilökohtaisen vakuutusneuvojan kautta.

Yhtiömme henkilökunta on osoittanut suurta sitoutumista työhönsä. Haluan kiittää heitä lämpimästi heidän panoksestaan. Te teitte tämän mahdolliseksi. Yhtä lailla kiitos kuuluu yhtiömme hallitukselle ja hallintoneuvostolle.

Turussa huhtikuussa 2013

Jan-Erik Stenman