Avainluvut

Talouden haasteista huolimatta Veritas Eläkevakuutus säilytti asemansa markkinoilla. Maksutulo kehittyi positiivisesti, sekä TyEL-palkkasumma että YEL-työtulo kasvoivat. Hyvä sijoitustulos vahvisti yhtiön kokonaistulosta.

Avainluvut 2012
2012 2011 %
Vakuutusmaksutulo, milj. € 458,2 423,6 8,2
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. € 1) 402,8 370,5 8,7
Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. € 229,4 -102,4  
Tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 11,7 -4,9  
Sijoitukset yhteensä, milj. € 2 275,0 2 000,5  
Kokonaistulos, milj. € 149,6 -155,1
Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut, milj. € 16,4 15,7  
% vakuutusmaksun hoitokustannuksista 89,9 88,7
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 137 134  
Vastuuvelka, milj. € 2 058,8 1 914,4 7,5
Toimintapääoma, milj. € 2) 452,7 310,8 45,7
% vastuuvelasta 3) 24,1 17,7  
suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,4 2,3  
Tasoitusvastuu, milj. € 124,2 119,4 3,9
Eläkevarat, milj. € 4) 2 320,1 2 054,3 12,9
Siirto asiakashyvityksiin, milj. € 4,8 3,4 41,2
% TyEL-palkkasummasta sis. osuuden rinnakkaisvakuutuksesta 0,30 0,20  
TyEL-palkkasumma, milj. € 1 618,4 1 525,3 6,1
YEL-työtulosumma, milj. € 249,4 240,9 3,5
TyEL-vakuutuksenottajia 6 991 7 193 -2,8
TyEL-vakuutettuja 54 331 55 181 -1,5
YEL-vakuutuksenottajia 11 290 11 671 -3,3
Eläkkeensaajia 27 581 27 000 2,2

1) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja.
2) Sisältää tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän (2012: 78,3 milj. €, 2011: 73,3 milj. €).
3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta.
4) Vastuuvelka + arvostuserot.